Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nytt avtal och organisation kring VFU

Nyhet: 2019-05-17

Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, beskriver lärarbristen i siffror.

Nyligen samlades representanter från både universitetet och skolväsendet för ett uppstartsmöte för VFU-beredningen. Beredningen blir en ny samverkansyta mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän inom VFU-området. På agendan stod bland annat det nya avtalets huvuddelar, presentation av VFU-karta och diskussion om former och innehåll för gruppens arbete framöver.

Nya mötesplatser för VFU

Den nya samverkansorganisationen för VFU – handlar om just samverkan där VFU-beredningen är en ny mötesplats, en yta där alla träffas. I samband med det nya VFU-avtalet, som gäller från 1 juli i år, inrättas VFU-beredningen för samverkan i programövergripande frågor mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän. VFU-beredningen ska fungera som informations- och dialogyta för övergripande VFU-frågor och även samordna och initiera utvecklingsarbeten. Andra viktiga arenor för samverkan inom VFU-området utgörs av Lärarutbildningens samverkansråd, programvisa VFU-samverkansgrupper och VFU-placeringsråd.

– Avtalet innebär att ambitionsnivån höjs. Formaliserade samverkansytor, kompetensutveckling och förtydligade ansvarsområden är viktiga delar för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla det så centrala VFU-området i lärarutbildning. VFU-beredningen skapar möjligheter för såväl strategiskt tänkande som löpande dialog. Beredningen ska också arbeta med att synliggöra pågående och kommande utvecklingsarbete i en årlig handlingsplan. För att göra allt detta måste vi förstås sitta i samma rum, säger Anna Brodin, chef för Enheten för utredning och lärarutbildning vid Göteborgs universitet.

Det nya VFU-avtalet har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter för Göteborgs universitet och de tretton kommunerna i Göteborgsregionen (GR). I nästa steg kommer även nya avtal tecknas med fristående huvudmän och kommuner utanför GR.

– Jag tänker att det är av högsta vikt att vi alla och tillsammans arbetar för att utveckla och säkerställa VFU av hög kvalitet. För oss som mottagarskola känns det viktigt att vara en del av systemet och att bidra till tanken om att läraren är den viktigaste resursen i elevens lärande. Från friskolornas sida vill vi gärna vara med i utvecklingsarbetet på samma sätt som våra kommunala huvudmannakollegor då vi både vill och bör ta vår del av ett helhetsansvar. Den nya organisationen känns tydlig och ger förhoppningsvis en röd tråd genom hela uppdraget med att organisera för en kvalitativ VFU, säger Jennie Arpfjord, rektor från KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg.

Anders Larsson, utbildningshandläggare för ämneslärarprogrammet, presenterade planeringstal och söktryck för samtliga lärarprogram, både historiskt och utifrån aktuella siffror. För exempelvis Ämneslärarprogrammet är antalet förstahandssökande i princip samma som förra hösten. I år är det däremot fler förstahandssökanden till 7-9 jämfört med förra året och en viss nedgång bland sökande till gymnasiet.

– VFU-beredningen kommer att vara ett viktigt forum för att få till en vettig dimensionering där det behövs som mest studenter. Även frågor som hur högt söktryck inom vissa områden ska hanteras kräver en yta för dialog. Inför hösten 2019 ser vi exempelvis att många önskar ha engelska som ämnesval. Hur löser vi VFU-placeringsfrågan för alla dessa studenter?

Lärarutbildningens omvärld

Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, informerade om lärarutbildningens omvärld och visade sammanhanget som lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet befinner sig i. Officiella prognoser pekar på att det kommer att råda stor brist på behöriga lärare framöver. Enligt Skolverket skulle antalet programnybörjare på lärarutbildningarna nationellt behöva öka från det senaste läsårets 15 000 till 23 700 för att skolans framtida behov av lärarutbildade ska tillgodoses. Åtgärder mot lärarbristen har varit på tapeten under en längre period, och det finns en bred enighet om att det behövs snabba och flexibla utbildningar till lärare för personer med rätt förkunskaper som inte vill genomgå ett långt lärarprogram.

– Att utbilda bort bristen är en stor utmaning. 2031 kommer vi att sakna cirka 80000 lärare. Större elevkullar och många som går i pension förklarar delvis utvecklingen. Från politiskt håll finns det önskemål både om att ta in fler på de reguljära programmen och att satsa på flexiblare och kortare vägar till lärarexamen, berättar Daniel.

Daniel presenterade också ett nytt verktyg som synliggör var alla VFU-placeringar finns – både i vilka kommuner och skolor som studenter är placerade och även hur det ser ut per program och inriktning ända ner på ämnesnivå.

– Idag baseras kartan på genomförda, historiska data, men planen är att även få in planeringssiffror så att det blir mer aktuellt läge, enligt Daniel.

Tanken är att detta verktyg ska kunna användas av alla aktörer inom VFU.

– Jag tänker att den nya VFU-kartan kan bli ett bra analysstöd för oss på Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. På strategisk nivå får vi ett stöd i att fundera över vad vi behöver stärka och hur vi kan undanröja hinder för att VFU:n ska bli en bas för vår kompetensförsörjning av lärare. Inte minst hur VFU-mottagandet ser ut i vår skolor i utsatta områden. På skolnivå blir det ett stöd för VFU-samordnarna att ha dialog med rektorer om hur mottagandet fungerar och kan stärkas, säger Nicoline Blidberg, chef för Kompetensförsörjning inom Göteborgs Stad.

Handledning och ledarskap

Tone Försund, kursansvarig för handledarutbildningen som alla VFU-handledare ska genomgå enligt det nya VFU-avtalet, presenterade kursen. Fokus ligger i stora drag på handledning och ledarskap i undervisning med vardagsvillkoren i förskola, skola och fritidshem som utgångspunkt. Kursen tar också upp frågor om ledarskap och lärande och hur man i sin roll som handledare kan stödja studenter under olika faser i utbildningen, såväl som nyexaminerade förskollärares/lärares väg in i yrket som mer erfarna kollegors utveckling av yrkesrollen.

Pernilla Johansson, en av utbildningshandläggarna inom verksamhetsförlagd utbildning, har tidigare gått utbildningen:

– Handledarutbildningen är verkligen professionshöjande och ger en stor energikick i yrkesrollen. Den har ett varierat upplägg med både intressanta föreläsningar och praktiska övningar. Alla lärare som arbetat ett antal år borde gå denna utbildning för att få en "nytändning" i yrket.

Dagen avslutades med save the date för nästa års nationella VFU-konferens som äger rum i Göteborg i början av april. Då kommer samtliga lärosäten med lärarutbildning samlas i Göteborg för att diskutera frågor om verksamhetsförlagd utbildning. Fokus för konferensen kommer att vara samverkan.

Mer information om VFU inom lärarutbildning>>
Här läggs inom kort det nya VFU-avtalet ut när detta är beslutat.

Mer information om utredningar kring lärarutbildning>>
Här finns återkommande utredningar i lärarutbildningsrelaterade frågor, bl.a. omvärldsbevakning.
 

AV:

Artikeln publicerades först på: lararutbildning.gu.se

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2008-02-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?