Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pedagogiska priset

Pedagogiskt pris 2019

Arbetslaget på besök i New York. Från vänster Britt Holmberg, Susanne Frisk, Kara Imm, Christina Skodras och Cecilia Kilhamn.
Arbetslaget på besök i New York. Från vänster Britt Holmberg, Susanne Frisk, Kara Imm, Christina Skodras och Cecilia Kilhamn. Kara Imm är den kollega på Mathematics in the City i New York som arbetslaget har samarbetat med.

Susanne Frisk, Christina Skodras, Cecilia Kilhamn och Britt Holmberg, har tilldelats Göteborgs universitets Pedagogiska pris 2019 för sitt arbete inom ramen för matematik för lärare på Grundlärarprogrammet F-3.

Arbetslaget har sedan 2013 bedrivit och utvecklat undervisning i ett internationellt samarbete med The City College of New York, School of Education, Mathematics in the city (MitC). De får priset eftersom det internationella samarbetet har varit och är värdefullt för studenternas utbildning, och för att de har utvecklat de pedagogiska idéerna om inkluderande matematikundervisning.

Studenterna får bland annat undervisa i matematik på vetenskaplig grund genom utlands-VFU kopplat till MitC, får ta del av praktiknära forskning i form av föreläsningar, workshops och kurslitteratur, och får stöd i att söka stipendium för att åka tillbaka till MitC och göra fältstudier för sina självständiga uppsatser.

Projekten har delvis genomförts tillsammans med skolor, och hittills resulterat i två läroböcker: Unga Matematiker i arbete (Studentlitteratur 2018) och Matematiska samtal i klassrummet (Liber 2019).

Projektet hette först Reflekterande och Matematiserande Barn (ROMB) ur vilket det nuvarande kursutvecklings- och forskningsprojektet Kommunikation i Matematik (KOMMA) på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession föddes.

– Det bästa med projekten har varit vår egen kompetensutveckling, allt vi lärt oss på vägen som vi nu känner att vi kan delge våra studenter, men också det ökade samarbetet oss kollegor emellan som projekten inneburit, säger Cecilia Kilhamn, projektledare för ROMB & KOMMA.

Priset är ett verksamhetsbidrag på 100 000 kronor.

– Vad vi ska använda pengarna till har vi ännu inte hunnit prata om. Ett förslag som kommit upp är att alla ska åka på en sommarkurs i USA, men det är ju knappast aktuellt den här sommaren… Vi får helt enkelt se hur vi bäst fortsätter att bygga vår pedagogiska kompetens, säger Cecilia Kilhamn. 

********************

Om Pedagogiska priset

Alla studenter, alumner och anställda vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan lämna förslag till pristagare.

I enlighet med fakultetstyrelsens beslut ska pristagaren svara mot något av två följande kriterier:
 

  • Pristagare ska ha utvecklat, och i undervisning med stor framgång genomfört, en innovativpedagogiskt riktad idé. Med innovativ pedagogiskt riktad idé avses t.ex. innehållsligt momentoch/eller arbetsform som varit av stort värde för studenternas lärande. Undervisningen skavara pågående och under fortsatt utveckling.
  • Pristagare ska ha utfört en flerårig synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning ochdenna lärargärning ska vara pågående och under fortsatt utveckling
     

Pristagaren kan vara en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset är ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

 

Läs mer om tidigare års pristagare nedan:

Pedagogiskt pris 2018

Mette Liljenberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, är 2018 års pedagogiska pristagare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Av motiveringen från Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen framgår att Mette Liljenberg tilldelas pedagogiska priset för sitt mångåriga, systematiska och pågående arbete med att implementera, förankra och ständigt utveckla den pedagogiska idén med Dialogkonferens som arbetsform.
”Dialogkonferenser används vid Göteborgs universitet på de två statliga uppdragsutbildningarna Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer. Mette Liljenberg utför inom detta område sin lärargärning genom ett välplanerat arbete i dialog och samverkan med annan medverkande personal så att arbetsformen Dialogkonferens genomsyras i utbildningen.
Dialogkonferensen kan beskrivas som forum där deltagare utifrån olika inspel lär av och tillsammans med varandra. Inspelen kan vara av såväl vetenskapliga teorier, begrepp och modeller som från pågående praktiker i skolverksamheter. Genom att dessa inspel systematisk sätts i samspel engageras deltagarna i kontinuerliga demokratiska dialoger och ges på så vis möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna praktiken som skolledare", framgår bland annat av motiveringen.

Pedagogiskt pris 2017

Lärarlaget för kurserna Matematik 2 för lärare åk 4-6 och Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6, vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, är 2017 års pedagogiska pristagare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Fr v: Angelika Kullberg, Joakim Magnusson, Ann-Marie von Otter och Jan Landström, några av pristagarna.

Av motiveringen från Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen framgår att lärarlaget har använt sig av Learning Study som grund för att utveckla en pedagogisk idé. Den pedagogiska idén är vetenskapligt grundad, systematiskt och kontinuerligt utvecklad inom lärarutbildningen.

Projektet LS-LÄR syftar till att utveckla lärarstuderandes förmåga att undervisa i matematik och naturvetenskap och teknik och är pågående sedan 2017. Så här långt anses det ha lett till följande vinster:
• Studenterna får ett större fokus på elevens lärande och elevens förkunskaper inom ett område.
• Studenterna fördjupar sig tydligare i vad de menar att eleverna ska lära sig av ett innehåll.
• Studenterna blir bättre på att låta undervisningsmetoderna ta ett avstamp i elevers svårigheter att förstå ett innehåll då de planerar sin undervisning.
• Studenterna lär sig använda en teori, variationsteorin, när de planerar och analyserar undervisning.

Prisutdelning sker vid Göteborgs universitets professorsinstallation 25 maj 2018.

Läs mer om 2017 års pristagare

Pedagogiskt pris 2016

2016 delades inget pedagogiskt pris ut vid fakulteten.

Pedagogiskt pris 2015

Yrkeslärarprogrammets lärarlag på ett tiotal personer vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik är 2015 års pedagogiska pristagare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Christine Engström, t v, och Ingrid Henning Loeb är två av pristagarna till 2015 års pedagogiska pris.

Av motiveringen från Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen framgår att programledare, kursledare och lärarlag systematiskt har utvecklat en innovativ modell för framgångsrika distansstudier för den heterogena grupp studenter det handlar om:
”Modellen innebär ett integrerat samarbete med studievägledare och språkhandledare. Kursguider och kursuppgifter har utvecklats för att skapa en progression för akademiska studier och akademiskt skrivande genom alla programmets kurser. IKT-baserade stödstrukturer har utvecklats för att skapa en interaktiv distansbaserad undervisning, dels genom interaktiva upplägg för grupparbeten genom lärplattformen GUL men även genom instruktionsfilmer, introducerande filmer, Adobe Connect-seminarier och studentinlämningar genom ljudfiler. I programmet har även internationella inslag utvecklats genom skapandet av en blogg tillsammans med forskare och studenter på motsvarande utbildning i Australien”, sägs bland annat.

Prisutdelning skedde vid Utbildningsvetenskapliga fakultetens examenshögtid 9 oktober 2015.

Läs mer om 2015 års pristagare

Pedagogiskt pris 2014

Jonas Linderoth, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, är 2014 års pristagare.

Motiveringen lyder: "Jonas Linderoth undervisar om spelbaserat lärande, IT och lärande samt lärandeteorier i pedagogisk psykologi från grundnivå till forskarutbildningsnivå. I sin undervisning använder Jonas Linderoth de metoder och teknologier som han forskar på och undervisar om. Han har under en lång tid och med stor framgång i sin undervisning genomfört flera innovativa nätbaserade projekt. Exempel på några sådana projekt från undervisningen är att han systematiskt använder sociala medier i sin undervisning, att han ger studentfeedback i videoform, att han i sina föreläsningar använder interaktiva övningar och spel som deltagarna medverkar i. Jonas Linderoth är även en eftertraktad föreläsare och expert utanför akademin där han exempelvis deltagit i olika debattprogram och Bok- och biblioteksmässan. Jonas Linderoths pedagogiska grundsyn, som genomsyrar hans undervisning, är att tar man studenternas tid i anspråk, då är det ens skyldighet att bidra med något väsentligt för att stödja lärandet utöver studenternas självstudietid".

Prisutdelning skedde vid doktorspromoveringen 24 oktober 2014.

Läs mer om 2014 års pristagare

Pedagogiskt pris 2013

PeO Hillman, universitetsadjunkt vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap är 2013 års pristagare.

Motiveringen lyder: "PeO Hillman har i sin undervisning om coachingens filosofiska och teoretiska grunder på ett föredömligt sätt visat hur studenterna genom konkreta övningar i sitt arbete kan tillämpa en coachingmetodik kurserna bygger på. Hans undervisning utgör en framgångsrik blandning av teori och tillämpning och skapar den integration av ”teori och praktik” som så ofta efterfrågas. PeO Hillman uppskattas särskilt för sin förmåga att trots stora studentgrupper se sina studenter som enskilda individer. Han har ett genuint intresse för människor och deras inneboende möjligheter och att låta studenten med varsam handledning upptäcka sina egna möjligheter har blivit en grundstomme i hans pedagogiska gärning".

Prisutdelning skedde vid doktorspromoveringen 25 oktober 2013.

Läs mer om 2013 års pristagare

Sidansvarig: Linda Morgan|Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?