Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen

Research profile seminar

Jan- Eric Gustafsson, ordförande för Skolkommissionen, presenterar slutbetänkandet: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) med särskilt fokus på vad det innebär för Lärarutbildningen. Seminariet avslutas med ett samtal kring presentationen tillsammans med Berit Askling.

Lecturer: Jan- Eric Gustafsson Berit Askling

Date: 9/25/2017

Time: 3:00 PM - 5:00 PM

Categories: Education and Didactics

Organizer: Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat - Kvantitativ forskning om de klassiska pedagogiska frågorna

Location: Pedagogen, Västra hamngatan 25
AK2137

Event URL: Read more about Skolkommissionens överväganden och förslag - TEMA: Lärarutbildningen

Contact person: Anna-Maria Fjellman

Page Manager: Linda Morgan|Last update: 10/16/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?