Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dissertations

Upcoming dissertations at the Faculty

Upcoming dissertations in English

 


All completed dissertations at the Faculty

Links to pressrelease and thesis in full text

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

2015

Jaana Nehez
Fredag 6 november 2015, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Jaana Nehez med sin avhandling "Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete. Möjligheter och hinder för planerad förändring".
Opponent: professor Jorunn Møller, Universitetet i Oslo
Avhandling i fulltext


Shruti Taneja Johansson
Friday 30 october 2015, at 13.00 in Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A. Shruti Tanje Johansson will defend her dissertation "Autism-in-context. An investigation of schooling of children with a diagnosis of autism in urban India".
Opponent: professor Rune Sarromaa Hausstätter, Høgskolen i Lillehammer
PRESS RELEASE(in Swedish)Thesis in full text


Andreas Ottemo
Fredag 23 oktober 2015, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Andreas Ottemo med sin avhandling "Kön, kropp, begär och teknik. Passion och instrumentalitet på två tekniska högskoleprogram".
Opponent: professor Eva Reimers, Linköpings universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Catarina Economou
Fredag 16 oktober 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Catarina Economou med sin avhandling "I svenska två vågar jag prata mer och så. En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk"
Opponent: professor Monica Axelsson, Stockholms universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Glenn Øvrevik Kjerland
Fredag 2 oktober 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Glenn Øvrevik Kjerland med sin avhandling "Å lære å undervise i kroppsøving. Design for utvikling av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen".
Opponent: Mikael Quennerstedt, Örebro universitet.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Monica Nyvaller
Fredag 25 september 2015, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Monica Nyvaller med sin avhandling "Pedagogisk utveckling genom kollegial granskning: Fallet Lärande Besök utifrån aktör-nätverksteori".
Opponent: professor Mats Ekholm.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Kristina Lanå
Fredag 18 september 2015, kl 10.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Kristina Lanå med sin avhandling "Makt, kön och diskurser. En etnografisk studie om elevers aktörsskap och positioneringar i undervisningen".
Opponent: professor Solveig Hägglund.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Marita Lundström
Fredag 28 augusti 2015, kl 10.00 i sal F123, Högskolan Väst, disputerar Marita Lundström med sin avhandling "Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik".
Opponent: professor Margareta Sandström, Uppsala universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Marita Cronqvist
Fredag den 12 juni 2015, kl 13.00 i sal C 203 Högskolan i Borås, disputerar Marita Cronqvist med sin avhandling "Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst".
Opponent: professor Gunnel Colnerud, Linköpings universitet.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Airi Bigsten
Torsdag den 11 juni 2015, kl 13.15 i sal CE 04, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Airi Bigsten med sin avhandling "Fostran i förskolan".
Opponent: professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Birgitta Berne
Fredag den 5 juni 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Birgitta Berne med sin avhandling "Naturvetenskap möter etik. En klassrumsstudie av elevers diskussioner om samhällsfrågor relaterade till bioteknik".
Opponent: Professor Doris Jorde, Universitetet i Oslo.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Ann-Charlotte Bivall
Friday 24 april 2015, kl 13.00 in sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Ann-Charlotte Bivall will defend her dissertation "Helpdesking: Knowing and learning in IT support practices".
Opponent: Professor Silvia Gherardi, University of Trento, Italy.
PRESS RELEASE (in Swedish) Avhandling i fulltext


Miranda Rocksén
Friday 17 april 2015, kl 13.00 in sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Miranda Rocksén will defend her dissertation "Reasoning in a Science Classroom".
Opponent: Professor Marianne Ødegaard, Universitetet i Oslo.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Ilona Rinne
Fredag den 23 januari 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Ilona Rinne med sin avhandling "Pedagogisk takt i betygssamtal. En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg".
Opponent: Docent Anneli Frelin, Högskolan i Gävle.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


2014


Kari-Anne Jørgensen
Friday 12 december 2014, kl 13.00 in sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Kari-Anne Jørgensen will defend her dissertation "What is going on out there? What does it mean for children's experiences when the kindergarten is moving their everyday activities inte the nature - landscapes and its places?"
Opponent: Professor Tim Waller, Department of Education, Faculty of Health, Social Care and Education, Anglia Ruskin University
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Marie Hedberg
Fredag den 5 december 2014, kl 13.15 i Sal Homeros, Linnéuniversitet, disputerar Marie Hedberg med sin avhandling "Idrotten sätter agendan. En studie av Riksidrottsgymnasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag".
Opponent: Docent Karin Redelius, Gymnastik- och Idrottshögskolan.PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext 


Gunnar Hyltegren
Fredag 21 november 2014, kl 13.15 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Gunnar Hyltegren med sin avhandling "Vaghet och vanmakt - 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan".
Opponent: Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Pernilla Varga Andersson
Fredag 14 november 2014, kl 13.00 i sal BE036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Pernilla Varga Andersson med sin avhandling "Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen".
Opponent: Fil dr Anita Norlund, Högskolan i Borås.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Pär Rylander
Fredag 7 november 2014, kl 13.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Pär Rylander med sin avhandling "Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori".
Opponent: Professor Urban Johansson, Högskolan i Halmstad.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext 


Ann-Marie Eriksson
Thirsday 30 oktober 2014, kl 13.00 in sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Ann-Marie Eriksson will defend her dissertation "Formulating knowledge. Engaging with issues of sustainable development through academic writing in engineering education".
Opponent: professor Paul Prior, University of Illinois, Urbana-Champaign.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Cecilia Thorsen
Friday 3 oktober 2014, kl 13.00 in sal AK2 136, Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Cecilia Thorsen will defend her dissertation "Dimensionality and Predictive validity of school grades: The relative influence of cognitive and social-behavorial aspects".
Opponent: professor Patrik Scheinin, University of Helsinki.

PRESS RELEASE(in Swedish)Avhandling i fulltext


Magnus Ferry
Fredag 19 september 2014, kl 13.00 i Aulan, GIH, Stockholm, disputerar Magnus Ferry med sin avhandling "Idrottsprofilerad utbidlning - i spåren av en avreglerad skola".
Opponent: professor Eivind Åsrum Skille, Høgskolen i Hedmark, Norge

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Eva Wennås Brante
Onsdag 18 juni 2014, kl 13.00 i sal BE 014, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Eva Wennås Brante med sin avhandling "Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattande av text och bild?".
Opponent: Professor emerita Siv Fischbein

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anders Eklöf
Fredag 13 juni 2014, kl 13.00 i sal 7-318, Högskolan Kristianstad, Anders Eklöf will defend his dissertation "Project work, independence and critical thinking".
Opponent: Prof Per-Olof Erixon, Umeå universitet

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Zahra Bayati
Fredag 25 april 2014, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Zahra Bayati med sin avhandling "den Andre" i lärarutbildningen. En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid".
Opponent: Prof Sangeeta Bagga-Gupta, Örebro universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anna-Carin Bredmar
Fredag 11 april 2014, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Anna-Carin Bredmar med sin avhandling "Lärares arbetsglädje. Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet".
Opponent: Prof Michael Uljens, Åbo University

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anna-Carin Ramsten
Onsdag 9 april 2014, kl 13.15 i sal CE04, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg, disputerar Anna-Carin Ramsten med sin avhandling "Kunskaper som byggde folkhemmet. En fallstudie av förutsättningar för lärande vid teknikskiften inom processindustrin".
Opponent: Prof Kenneth Abrahamsson, Luleå universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Steingerdur Olafsdottir
Fredag den 4 april 2014, kl 09.15 in Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg, Steingerdur Olafsdottir will defend her dissertation "Television and food in the lives of young children".
Opponent: Prof Lene Frost Andersen, Universitetet i Oslo.  PRESS RELEASE(in Swedish)Avhandling i fulltext 


Lill Langelotz
Fredagen 14 mars 2014, kl 13.00 i sal C 203 vid Högskolan i Borås, disputerar Lill Langelotz med sin avhandling "Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik".
Opponent: Professor Per Lauvås, Oslo

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


2013


Kristoffer Larsson
Torsdagen 12 december 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Kristoffer Larsson med sin avhandling "Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9".
Opponent: professor Ola Halldén, Stockholms Universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anna-Lena Lilliestam
Fredag 6 december 2013, kl 13.15, i sal BE015, Pedagogen hus B, disputerar Anna-Lena Lilliestam med sin avhandling "Aktör och struktur i historieundervisningen. Om utveckling av elevers historiska resonerande".
Opponent: Dr Lise Kvande, Trondheim.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Maria Magnusson
Fredag 29 november 2013, kl 13.00 i sal BE015, Pedagogen hus B, disputerar Maria Magnusson med sin avhandling "Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola".
Opponent: Professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitetet i Oslo.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Agneta Jonsson
Fredag 15 november 2013, kl 13.00 vid Högskolan Kristianstad, disputerar Agneta Jonsson på sin avhandling  "Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan".
Opponent: Professor Eva Johansson, Universitetet i Stavanger

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Richard Baldwin
Friday 20 september 2013, kl 13.15 at Högskolan i Borås, Richard Baldwin will defend his dissertation "Changing practice by reform. The recontextualisation of the Bologna process in teacher education".
Opponent: Professor Carl A. Bagley, School of Education, Durham University
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Anneli Schwartz
Fredag 6 september 2013, kl 13.00 vid Högskolan i Borås, disputerar Anneli Schwartz på sin avhandling "Pedagogik, plats och prestationer. En etnografisk studie om en skola i förorten".
Opponent: Professor Daniel Kallós, Umeå universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Magnus Levinsson
Onsdag 19 juni 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Magnus Levinsson på sin avhandling "Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter".
Opponent: Professor Bernt Gustavsson, Örebro universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Lena Tyrén
Fredag 14 juni 2013, kl 13.15 vid Högskolan i Borås, disputerar Lena Tyrén på sin avhandling "Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken".
Opponent; Professor Lars Holmstrand, Linnéuniversitetet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Annika Lilja
Fredag 14 juni 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Annika LIlja på sin avhandling "Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev".
Opponent: Professor Eva Alerby, Luleå tekniksa universitet.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anna-Karin Wyndhamn
Fredag 7 juni 2013, kl 10.00 i Margareta Huitfeldtsalen, Pedagogen hus C, disputerar Anna-Karin Wyndhamn på sin avhandling "Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning".
Opponent: Professor Per-Olof Erixon, Umeå universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Eva Ärlemalm-Hagsér
Fredag 31 maj 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Eva Ärlemalm-Hagsér på sin avhandling "Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstad universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Ulrika Bennerstedt
Friday 31 maj 2013, kl 10.00 i sal BE 015, Pedagogen hus B,  Ulrika Bennerstedt will defend her dissertation "Knowledge at play - Studies of games as members' matters".
Opponent: Professor Karin Aronsson, Stockholms universitet

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Monica Haraldsson Sträng
Måndag 6 maj 2013, kl 13.00 i sal BE 014, Pedagogen hus B, disputerar Monica Haraldsson Sträng på sin avhandling "Yngre elevers lärande om naturen. En studie av kommunikation om modeller i institutionella kontexter".
Opponent: Professor Helge Strömdahl, Linköpings universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Kalle Jonasson
Friday den 3 maj 2013, kl 13.00 vid Malmö högskola Orkanen sal D222, Kalle Jonasson will defend his dissertation "Sport Has Never Been Modern".
Opponent: Prof Sigmund Loland, Norges idrettshögskola, Oslo

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Ann Valentin Kvist
Tuesday 23 april 2013, kl 13.00 i sal AK2 137, Pedagogen hus A, disputerar Ann Valentin Kvist will defend her dissertation "Immigrant Groups and Cognitive Tests. Validity Issues in Relation to Vocational Training".
Opponent: Professor Patrik Scheinin, Faculty of Behaviourial Sciences, University of Helsinki

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Linda Bradley
Friday den 19 april 2013, kl 13.15 i sal BE 015, Pedagogen hus B, Linda Bradley will defend her dissertation "Language learning and technology. Student activities in web-based environments".
Opponent: Professor Andreas Lund, Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo.

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Stefan Pettersson
Friday den 12 april 2013, kl 9.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg Stefan Pettersson will defend his dissertation "Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes' dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation".
Opponent: MD Agneta Andersson

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Stefan Johansson
Monday 25 februari 2013, kl 13.00 i Kjell Härnqvissalen, Pedagogen hus A, Stefan Johansson will defend his dissertation "On the Validity of Reading Assessments. Relationships Between Teacher Judgements, External Tests and Pupil Self-assessments".
Opponent: Professor Astrid Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


2012


Patrik Lilja
Tuesday den 18 december 2012, kl 13.15, i sal BE 015, Pedagogen hus B, Patrik Lilja will defend his dissertation "Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom".
Opponent: Professor Karen Littleton, The Open University UK.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Ingemar Gerrbo
Fredag den 7 december 2012, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Ingemar Gerrbo på sin avhandling "Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken".
Opponent: Professor Kjell Skogen, Universitetet i Oslo.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Kerstin Signert
Fredag den 9 november 2012, kl 13.15, i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Kerstin Signert på sin avhandling "Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel".
Opponent: Professor Christina Gustafsson, Uppsala universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Ulla Andrén
Friday den 26 september 2012, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, Ulla Andrén will defend her dissertation "Self-awareness and self-knowledge in professions. Something we are or a skill we learn".
Opponent: Professor Per Fibaek, Aarhus unversitet

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Bo-Lennart Ekström
Fredag den 7 september 2012, kl 13.15, i sal AK2 137, Pedagogen hus A, disputerar Bo-Lennart Ekström på sin avhandling "Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm".
Opponent: Professor Staffan Selander, Stockholm

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anne Kultti
Fredag den 7 september 2012, kl 13.15 i Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Anne Kultti på sin avhandling "Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande.
Opponent: Professor Annica Löfdahl, Karlstad

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Ann Parinder
Fredag den 15 juni 2012, kl 10.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Ann Parinder vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap med sin avhandling "Ungdomars matval - Erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll".
Opponent: fil dr Karin Hjälmeskog, Uppsala universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Alastair Henry
Friday den 16 mars 2012, kl 10.00, i sal AK2 136, Pedagogen Hus A, Alastair Henry will defend his dissertation "L3 Motivation".
Opponent: Professor Frank Hardman, York.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Signild Risenfors
Fredag den 27 januari 2012, kl 10.15, i Nydqvist & Holmsalen, Högskolan Väst, Trollhättan, disputerar Signild Risenfors på sin avhandling "Gymnasieungdomars livstolkande".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Eva West
Fredag den 20 januari 2012, kl 13.00, i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Eva West på sin avhandling "Undervisning och lärande i naturvetenskap. Elevers lärande i relation till en forskningsbaserad undervisning om ljud, hörsel och hälsa".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Beniamin Knutsson
Wednesday den 11 januari 2012, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A,  Beniamin Knutsson will defend his dissertation "Curriculum in the Era of Global Development. Historical Legacies and Contemporary Approaches".

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


2011


Maria Reis
Fredag den 9 december 2011, kl 10.00, i sal M402, Högskolan i Borås, disputerar Maria Reis på sin avhandling "Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Åse Hansson
Fredag den 28 oktober 2011, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Åse Hansson på sin avhandling "Ansvar för matematiklärande. Effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Tarja Alatalo
Torsdag den 13 oktober 2011, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Tarja Alatalo på sin avhandling "Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter och hinder".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Lise-Lotte Bjervås
Fredag den 30 september 2011, kl 13.15, i Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Lise-Lotte Bjervås på sin avhandling "Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. En diskursanalys".

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Aud Torill Meland
Onsdag den 15 juni 2011, kl 10.00, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Aud Torill Meland på sin avhanding "Ansvar for egen laering. Intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole".
Opponent: Docent Ingrid Westlund, Linköping.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Nadja Carlsson
Fredag 10 juni 2011, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Nadja Carlsson på sin avhandling "I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv.
Opponent: Professor Karin Taube, Umeå.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Susanne Thulin
Fredag den 10 juni 2011, kl 13.00, i sal 07-318 (aulan) Högskolan Kristianstad, disputerar Susanne Thulin på sin avhandling "Lärares tal och barns nyfikenhet. Kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan".
Opponent: Professor Jan-Erik Johansson, Oslo.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext 


Eva Nyberg
Onsdag den 8 juni 2011, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Eva Nyberg på sin avhandling "Folkbildning för demokrati. Colombianska kvinnors perspektiv på kunskap som förändringskraft".
Opponent: Professor Bernt Gustafsson, Örebro

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Lena Fridlund
Fredag den 3 juni 2011, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, disputerar Lena Fridlund på sin avhandling "Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser".
Opponent: Professor Staffan Selander, Stockholm.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Cecilia Kilhamn
Thirsday 3 mars 2011, kl 13.13 in Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Cecilia Kilhamn will defend her dissertation ""Making Sense of Negative Numbers"".
Opponent: Lektor Jeppe Skott, Aarhus

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Lena Sjöberg
Fredag 25 februari 2011, kl 13.15 i Albertsalen vid Högskolan Väst, Trollhättan, disputerar Lena Sjöberg på sin avhandling "Bäst i klassen? Lärare och elever i svenska och europeiska policytexter".
Opponent: Professor Jan Kampmann, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anna Post
Friday den 18 februari 2011, kl 10.00 in Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg Anna Post will defend her dissertation "Nordic stakeholders and sustainable catering".
Opponent: docent Elin Wihlborg, Linköpings universitet
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


2010


Marianne Strömberg
Fredag den 17 december 2010, kl 13.15 i sal D 203 vid Högskolan Borås, disputerar Marianne Strömberg  på sin avhandling "De första sex åren. En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeshistorisk ingång".
Opponent: Prof Héctor Pérez Prieto, Karlstads universitet

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext
 


Getahun Yacob Abraham
Wednesday 15 december 2010, kl 13.15 in Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A, Getahun Yacob Abraham will defend his thesis "Education for Democracy? Life Orientation: Lessons on Leadership Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools".
Opponent: Prof Rajendra Chetty, Kapstaden, Sydafrika
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Annika Bergviken Rensfeldt
Friday 12 november 2010, kl 14.00 in Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Annika Bergviken Rensfeldtwill defend her thesis"Opening Higher Education. Discursive transformations of distance and higher education government".
Opponent: Fil dr John B Krejsler, Århus

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Anette Hellman
Fredag den 17 september 2010, kl 13.15 i Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Anette Hellman på sin avhandling "Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola".
Opponent: Prof Gunilla Halldén, Linköping.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Gustav Lymer
Friday 10 september 2010, kl 13.15 in Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A källarplan, Gustav Lymer will defend his thesis "The work of critique in architectural education".
Opponent: Dr Rod Watson

Avhandling i fulltext


Angelika Kullberg
Friday 27 augusti 2010, kl 13.15, in Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A källarplan, Angelika Kullberg will defend her thesis "What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics".
Opponent: Dr Joanne Lobato, San Diego State University.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Torgeir Alvestad
Fredag den 18 juni 2010, kl 13.00, i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Torgeir Alvestad på sin avhandling "Barnehagens relasjonelle verden – små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger".
Opponent: Førsteamanuensis Liv Gjems, Høgskolen i Vestfold.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Caroline Runesdotter

Onsdag den 16 juni 2010, kl 10.00, i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Caroline Runesdotter på sin avhandling "I otakt med tiden? Folkhögskolorna i ett föränderligt fält".
Opponent: Prof Petri Salo, Åbo Akademi.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Sylvi Vigmo
Friday 11 juni 2010, kl 13.15, in Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Sylvi Vigmo will defend her thesis "New spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English".
Opponent: Dr Peppi Taalas, University of Jyväskylä
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Davoud Masoumi
Thirsday 10 juni 2010, kl 14.00, i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Davoud Masoumi will defend his thesis "Quality in E-learning Within a Cultural Context: The Case of Iran".
Opponent: Dr Sally Barnes, University of Bristol.

PRESS RELEASE (in SWedish)Avhandling i fulltext


Ylva Odenbring
Fredag den 28 maj 2010, kl 10.15, Sandgärdet, sal M 402, Högskolan i Borås, disputerar Ylva Odenbring på sin avhandling "Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Hillevi Prell
Fredagen den 7 maj 2010, kl. 9.15 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Institutionen för mat, hälsa och miljö, (MHM), Pedagogen, Hus C disputerar Hillevi Prell med sin avhandling "Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messages in commercials".
Opponent: Professor Margareta Wandel, Universitetet i Oslo.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltextPeter Hasselskog
Fredag den 23 april 2010, kl 10.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Institutionen för mat, hälsa och miljö, (MHM), Pedagogen, Hus C disputerar Peter Hasselskog med sin avhandling "Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen".
Opponent: Professor Liv Merete Nielsen, Oslo.
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Clas Olander
Friday 5 februari 2010, kl 13.15, in Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Clas Olander will defend his thesis: "Towards an interlanguage of biological evolution: Exploring students' talk and writing as an arena for sense-making".
Opponent: Professor Leif Östman, Uppsala universitet
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


2009


Mirella Forsberg Ahlcrona
Fredag den 2 oktober 2009 kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Mirella Forsberg Ahlcrona på sin avhandling: "Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan".
Opponent: Gunilla Gårdfeldt , Musikhögskolan, Göteborgs universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anette Olin
Fredag den 25 september 2009 kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Anette Olin på sin avhandling: "Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse".
Opponent: Glenn Hultman, Linköpings universitet
PRESSMEDDELANDE
Avhandling i fulltext


Marie Hjalmarsson
Fredag den 18 september 2009 kl 10.00, i Albertsalen, Högskolan Väst, disputerar Marie Hjalmarsson på sin avhandling: "Lojalitet och motstånd - anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete".
Opponent: Professor Christina Garsten, Stockholms universitet
PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Mona Nilsen
Friday 18 september 2009 kl 13.15, in Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, Mona Nilsen will defend her thesis: "Food for Thought. Communication and the transformation of work experience in web-based in-service training".
Opponent: Professor Charles Crook, University of Nottingham
PRESS RELEASE (in SwedishAvhandling i fulltext


Monica Johansson
Fredag den 11 september 2009 kl 13.00 i sal G110, hus G, Högskolan i Skövde disputerar Monica Johansson på sin avhandling: "Anpassning och motstånd. En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitesskapande".
Opponent: Professor Anne-Lise Arnesen, Högskolan i Östfold.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Elisabeth Frank
Tisdag den 9 juni 2009 kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Elisabeth Frank på sin avhandling: "Läsförmågan bland 9-10-åringar. Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund".
Opponent: Professor Arne Arnqvist, Karlstad

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Rauni Karlsson
Fredag den 5 juni 2009 kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Rauni Karlsson på sin avhandling: "Demokratiska värden i förskolebarns vardag".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Karlstad

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Annika Lantz-Andersson
Friday 29 maj 2009 kl 10.00 in Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, Annika Lantz-Andersson will defend her thesis: "Framing in Educational Practises. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action".
Opponent: Professor Ola Erstad, Oslo
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandling i fulltext


Anne Dragemark Oscarson
Friday 8 maj 2009 kl 13.15, in Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, Anne Dragemark Oscarson will defend her thesis: "Self Assessment of Writing in Learning English as a Foreign Language. A Study at the Upper Secondary School Level".
Opponent: Professor Sauli Takala, Jyväskylä.
PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandlingen i fulltext


Maria Hjalmarsson
Fredag den 24 april 2009 kl 10.00, i Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, disputerar Maria Hjalmarsson på sin avhandling: "Lärarprofessionens genusordning. En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar".
Opponent: Professor Anna-Lise Arnesen, Halden.

PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


Anita Eriksson
Fredag den 17 april 2009 kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, disputerar Anita Eriksson på sin avhandling: "Om teori och praktik i lärarutbildningen. En etnografisk och diskursanalytisk studie"
Opponent: Professor Daniel Kallós, Umeå Universitet.

PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


Agneta Simeonsdotter Svensson
Fredag den 6 mars 2009 kl 13.15, i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Agneta Simeonsdotter Svensson på sin avhandling: "Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter."
Opponent: Professor Bente Eriksen Hagtvet, Universitetet i Oslo.

PRESSMEDDELANDE Avhandling i fulltext


Anita Norlund
Fredag den 27 februari 2009, kl 13.15, i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A disputerar Anita Norlund på sin avhandling "Kritisk sakprosaläsning. Didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov".
Opponent: Professor Kjell Lars Berge, Oslo.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Anita Mattsson
Fredag den 30 januari 2009, kl 13.15 i Sal G111, Högskolan i Skövde, disputerar Anita Mattsson på sin avhandling "Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande".
Opponent: Professor Lars-Ove Dahlgren, Linköping.

PRESSMEDDELANDEAvhandling i fulltext


Eva Nyberg
Fredag den 23 januari 2009, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Eva Nyberg på sin avhandling "Om livets kontinuitet. Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i årskurs 5".
Opponent: Professor Gustav Helldén, Kristianstad.

PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


Elisabeth Björklund
Fredag den 9 januari 2009, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Elisabeth Björklund på sin avhandling "Att erövra litteracititet. Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan".
Opponent: Professor Caroline Liberg
PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


2008


Alli Klapp Lekholm
Friday 18 december 2008, kl 13.15 in Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, Alli Klapp Lekholm will defend her thesis "Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics".
Opponent: Professor Lisbeth Åberg Bengtsson, Härnösand

PRESS RELEASE (in Swedish)Avhandlingen i fulltext


Anette Emilson
Fredag den 14 november 2008, kl 13.15 i sal BE 014, Pedagogen Hus B, disputerar Anette Emilson på sin avhandling "Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan".
Opponent: Försteamanuens Berit Bae, Högskolen i Oslo.

PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


Susanne Gustavsson
Fredag den 19 september 2008, kl 13.15 i sal D107, Högskolan i Skövde, disputerar Susanne Gustavsson på sin avhandling "Motstånd och mening. Innebörd i blivande lärares seminariesamtal".
Opponent: Fil dr Else-Maj Eineborg-Falk.
PRESSMEDDELANDEAvhandlingen i fulltext


Karin Grahn
Fredag 30 maj 2008 2008, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan) Pedagogen hus A, disputerar Karin Grahn på sin avhandling "Flickor och pojkar i idrottens läromedel. Konstruktioner av genus i idrottstränarutbildningen".
Opponent: Professor Kari Fasting. Oslo universitet.
PRESSMEDDELANDE


Gunilla Granath
Fredag 23 maj 2008, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan),
Pedagogen hus A, disputerar Gunilla Granath på sin avhandling "Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker".
Opponent: Docent Ulf Ohlsson, Stockholms universitet
PRESSMEDDELANDE


Johan Häggström
Friday 16 maj 2008, kl 13.15 in Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, Johan Häggström will defend his thesis "Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn?".
Opponent: Professor David Clarke, University of Melbourne
PRESS RELEASE (in Swedish)


Lars-Erik Nilsson
Friday 11 april 2008, kl 13 in aulan, hus 7, Högskolan Kristianstad disputerar Lars-Erik Nilsson will defend his thesis "But Can’t You See They are Lying, Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change".
Opponent: Professor Rupert Wegerif, University of Exeter.
PRESS RELEASE (in Swedish)


Ann-Sofie Holm
Fredag den 22 februari 2008, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, disputerar Ann-Sofie Holm på sin avhandling "Relationer i skolan. En studie av feminiteter och maskuliniteter i år 9".
Opponent: Professor Elina Lahelma, Dep of Education, Helsingfors.
PRESSMEDDELANDE


2007


Anna Klerfelt
Fredag den 21 december 2007, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, disputerar Anna Klerfelt på sin avhandling "Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik".
Opponent: Professor Stig Broström, DPU Köpenhamn
PRESSMEDDELANDE


Ingela Andreasson
Fredag den 28 september 2007, kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen (källarplan), Pedagogen hus A, disputerar Ingela Andreasson på sin avhandling "Elevplanen som text - om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation".
Opponent: Professor Solveig Hägglund, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstad universitet.
PRESSMEDDELANDE


Peter Erlandson
Friday 7 september 2007, kl 10.00, in Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen, Hus C, Peter Erlandson will defend his thesis "Docile Bodies and Imaginary Minds - on Schön's Reflection-in-action".
Opponent: Professor Moira von Wright, Örebro universitet.
PRESS RELEASE (in Swedish)


Elin Eriksen Ødegaard
Fredag den 25 maj 2007, kl 13.00, i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, disputerar Elin Eriksen Ødegaard på sin avhandling "Meningsskapning i barnehagen - innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger".
Opponent: Professor Dion Summer, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

PRESSMEDDELANDE


Helena Pedersen
Friday den 11 maj 2007, kl 13.00, in Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, Helena Pedersen will defend her thesis "The School and the Animal Other. An ethnography of human-animal relations in education".
Opponent: Professor Peter McLaren, UCLA, USA.
PRESS RELEASE (in Swedish)


Anngerd Lönn Svensson
Fredagen den 20 april 2007, kl 13.00 i sal M202, Sandgärdet, Högskolan i Borås, disputerar Anngerd Lönn Svensson på sin avhandling "Det beror på. Erfarna forskarhandledares syn på god handledning".
Opponent: Professor Leif Lindberg, Växjö universitet
PRESSMEDDELANDE


Ingela Olsson
Fredagen den 13 april 2007, kl 09.15 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, disputerar Ingela Olsson på sin avhandling "Handlingskompetens eller inlärd hjälplöshet? Lärandeprocesser hos verkstadsindustriarbetare"
Opponent: Docent Svante Leijon, Göteborgs uuniversitet.
PRESSMEDDELANDE


Monica Petersson
Fredagen den 16 februari 2007, kl. 13.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Institutionen för mat, hälsa och miljö, (MHM), Pedagogen, Hus C disputerar Monica Petersson med sin avhandling "Att genuszappa på säker eller minerad mark. Hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv."
Opponent: Docent Päivi Palojoki, Dep. of Home Economics and Craft Science, University of Helsinki

PRESSMEDDELANDE


Inger Björneloo
Fredagen den 19 januari 2007, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, disputerar Inger Björneloo på sin avhandling "Innebörder av hållbar utveckling. En studie av lärares utsagor om undervisning."
Opponent: Professor Mats Ekholm, Karlstads universitet

PRESSMEDDELANDE


2006


Lisa Asp-Onsjö
Fredagen den 3 november 2006, kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A, disputerar Lisa Asp-Onsjö på sin avhandling "Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun."
Opponent: Professor Eva Björck Åkesson, HLK, Jönköping
PRESSMEDDELANDE


Johannes Lunneblad
Fredagen den 8 september 2006 , kl 13.00 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, disputerar Johannes Lunneblad på sin avhandling "Förskolan och mångfalden. En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område."
Opponent: Professor Pirjo Lahdenperä, Södertörns högskola.
PRESSMEDDELANDE


Jörgen Tholin
Onsdagen den 6 september 2006, kl 13.00 i sal M202 på Högskolan i Borås disputerar Jörgen Tholin på sin avhandling: "Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier - historiska betingelser och implementering av ett nytt system."
Opponent: Docent Per Gerrevall, Växjö universitet.
PRESSMEDDELANDE


Caroline Berggren
Wednesday 7 juni 2006, kl 09.15 in Stora Hörsalen, Pedagogen Caroline Berggren will defend her thesis avhandling: "Entering Higher Education – Gender and Class Perspectives".
Opponent är: Professor Ingemar Wedman, GIH, Stockholm
PRESS RELEASE (in Swedish)


Mary-Anne Holfve-Sabel
Friday 2 juni 2006, kl 10.00 in Stora Hörsalen, Pedagogen  Mary-Anne Holfve-Sabel will defend her thesis: "Attitudes towards Swedish comprehensive school, Comparisons over time and between classrooms in grade 6".
Opponent är: Professor Astrid Pettersson, Lärarhögskolan  Stockholm
PRESS RELEASE (in Swedish)


Konstantin Kougioumtzis
Torsdagen den 1 juni 2006, kl 13.00 i Stora Hörsalen, Pedagogen disputerar Konstantin Kougioumtzis på sin avhandling: "Lärarkulturer och professionskoder. En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland".
Opponent är: Professor Ulf P. Lundgren, Uppsala universitet
PRESSMEDDELANDE


Eva Myrberg
Onsdagen den 24 maj 2006, kl 10.00 i Stora Hörsalen, Pedagogen disputerar Eva Myrberg på sin avhandling: "Fristående skolor – effekter på 9-10-åriga elevers läsförmåga".
Opponent är: Professor Mats Ekholm, Karlstad universitet
PRESSMEDDELANDE


Sten Båth
Fredagen den 19 maj 2006, kl 09.15 i Stora Hörsalen, Pedagogen disputerar Sten Båth på sin avhandling: "Kvalifikation och medborgarfostran. En studie om reformtexter avseende gymnasieskolans samhällsuppdrag".
Opponent är: Professor Tomas Englund, Örebro universitet
PRESSMEDDELANDE


Niklas Pramling
Fredagen den 5 maj 2006, kl 10.00 i Stora Hörsalen, Pedagogen  disputerar Niklas Pramling på sin avhandling: "Minding metaphors: Using figurative language in learning to represent".
Opponent är: Professor Ola Halldén, Stockholms universitet
PRESSMEDDELANDE


Ingrid Henning Loeb
Fredagen den 3 mars 2006, kl 10.00 i Stora Hörsalen, Pedagogen disputerar Ingrid Henning Loeb på sin avhandling: "Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor".
Opponent är: Lena Abrahamsson, Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
PRESSMEDDELANDE


 

Purchase from Acta Series

If you want to purchase a dissertation or a report printed in the Acta Series, click here to go to the University Library (UB) ordering information.

Page Manager: Evalise Johannisson|Last update: 10/29/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?