Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Stort intresse för kvalitetsbedömning i förskolan

Nyhet: 2017-05-05

Vid en konferens på Pedagogen i slutet av april presenterades resultat från kvalitetsbedömningar på deltagande förskolor inom försöksverksamheten med övningsförskoleområden, något som bedrivs inom Förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Frågan om kvalitet i både förskola och förskollärarutbildning engagerar. Många förskollärare, förskolechefer och lärarutbildare fanns på plats när forskare vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande bjöd in verksamheten till konferens på temat ”Kvalitetsbedömningar i förskolan – ECERS 3”.
ECERS 3 är den senaste versionen av den internationellt erkända Early Childhood Environment Rating Scale, och är ett verktyg och en metod för att bedöma förskolors kvalitet.

Fortsatt stor variation

Professor Sonja Sheridan redogjorde för de ännu något preliminära resultaten från den nu aktuella kvalitetsundersökningen, som kunde jämföras bakåt i tiden med motsvarande undersökningar 2001 och 2009. 2017 års undersökning har gjorts på 122 förskolor i tolv kommuner. Resultaten pekar på en fortsatt stor variation mellan förskolors kvalitet och en något sjunkande förskolekvalitet generellt.
– Det är ett antal faktorer som bidrar extra mycket till detta. En är att förskollärarna väljer bort målområden i läroplanen de stunder då många barn är på plats. När det istället är få barn i förskolan, den så kallade plustiden, ägnas tiden ofta åt administration, städning och dokumentation, inte åt förskolebarnen. Dessutom tenderar måndagar och fredagar att ”försvinna” av olika skäl, så dessa dagar ägnas inte åt förskollärarledd verksamhet utan innebär ofta fri lek för barnen, sade Sonja Sheridan.

Samarbete förskola-universitet

Göteborgs universitet samverkar med förskolor i Göteborgsregionen i en femårig nationell försöksverksamhet, 2014-2019, med övningsförskoleområden, ÖFSO.
Att koppla ECERS till just övningsförskolorna är ett sätt att stärka forskningsanknytningen till projektet och öka samarbetet mellan universitetet och förskolan.
Syftet med ÖFSO är att öka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen inom förskollärarutbildningen genom tät samverkan mellan universitetet och de medverkande förskolorna. Förutom att öka kvaliteten i studenternas utbildning har försöksverksamheten som målsättning att bidra till skolutveckling i förskolan och utveckling av förskollärarutbildningen. Inom de 20 övningsförskoleområdena koncentreras mellan 50 och 100 förskollärarstudenter som är kvar i området under tre år under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

 

Helena Ingvarsdotter, chefredaktör på tidningen Förskolan, inledde konferensen med att tala på temat "En bra förskola för alla".
- När klyftorna i samhället ökar kan en bra förskola göra verklig skillnad för barn ur missgynnade grupper, sade hon.


Fakta:
ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) är från början ett amerikanskt mätinstrument för att bedöma struktur- och processkvalitet i förskolan. ECERS 3, vilken kommer att översättas till svenska, består av 35 kvalitetsaspekter indelade i sex områden för att fånga verksamhetens kvalitet och barnens villkor för välmående, lek, lärande och utveckling. Varje kvalitetsaspekt bedöms utifrån en sjugradig skala där brist, minimal, god och utmärkt ingår. ECERS möjliggör analys och reflektion kring begreppet kvalitet i förhållande till förskolans verksamhet.


 

AV:

Kontaktinformation

Torsten Arpi, kommunikatör

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg

Telefon:
031-7862161, 0768-581187

Fax:
031-7862242

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2017-01-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?