Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kalendarium

The strength of embracing equivalency, non-violence and respect for differences in social conflicts

Tid: 2019-01-30 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

In this presentation Pat Patfoort will introduce her models of violent and non-violence educations (equivalency or equity)

Föreläsare: Dr. Pat Patfoort

Lunchseminarium: Lärarkåren och förstelärarna

Tid: 2019-01-31 kl 12:15,

Evenemangstyp: Seminarium

Sanna Eklund och Gustaf Kastberg talar om förstelärarreformen, med utgångspunkt i den nyutgivna boken "Lärarkåren och förstelärarna".

Föreläsare: Sanna Eklund och Gustaf Kastberg

Disputation Anna-Maria Fjellman

Tid: 2019-02-08 kl 10:00,
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - AK2 136, Hus A

Evenemangstyp: Disputation

Anna-Maria Fjellman vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik försvarar sin avhandling med titeln School choice, space and the geography of marketization. Analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden. Fakultetsopponent: Professor Lisbeth Lundahl, Umeå universitet

Nätverkskonferens: Lekbaserad förskoledidaktik

Tid: 2019-02-18 kl 09:00,

Evenemangstyp: Konferens

Nätverket LEKBASERAD UTVECKLINGSPEDAGOGIK, som har sin grund i ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet, öppnar med en konferens måndagen 18 februari 2019 på Pedagogen i Göteborg där vi redovisar resultat från projektet. Konferensen är öppen för alla - både personal på de förskolor som är medlemmar i nätverket och övriga.

Välkommen till Barnens planet!

Tid: 2019-02-19 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Detta seminarium baseras på materialet Barnens planet. Seminariet fokuserar på mångfald, demokrati och barns rätt till inflytande och delaktighet. Barnens planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till de äldre förskolebarnen. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

Föreläsare: Ingrid Engdahl, OMEP Europa och Bibbi Karlsson, Svenska OMEP

Dilemman i forskning om - och insatser mot - våldsbejakande extremism

Tid: 2019-02-20 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Våldsbejakande extremism har blivit allt mer aktuellt i den nordiska regionen. Hotbilder framtagna av nordiska säkerhetsansvariga pekar på att framför allt islamism och högerextremism vinner mer mark. Samtidigt är hotbilden vag och diffus för gemene man och en passiv terrorism inverkar på medborgares tilltro till demokrati och säkerhet. Under de senaste åren har allt fler av samhället institutioner getts ansvar för att medverka i brottsförebyggande syfte, vilket kan utgöra en krock mot grundläggande demokratiserande uppdrag och värderingar som t.ex. socialtjänst, skola och fritidshemmet har.

Föreläsare: Jennie Sivenbring, forskare vid Segerstedtinstitutet och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Ledning i förskolan. Villkor och uttryck.

Tid: 2019-02-25 kl 13:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Vilken kunskap finns om ledarskap i förskolan? Flera reformer har förändrat förskolan och dess styrning på ett genomgripande sätt, som fått betydelse för hur ledningen i förskolan formas och utövas.

Föreläsare: Anders Arnqvist, professor och utbildningschef för rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Förskolans yngsta barn - perspektiv på omsorg, lärande och lek

Tid: 2019-02-27 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Ingrid Pramling, Malin Broberg, Pernilla Lagerlöf, Camilla Björklund och Jonna Larsson

EDUGATE - Multilingual teaching in early childhood education and care

Tid: 2019-03-01 kl 09:00,

Evenemangstyp: Konferens

En-dagskonferens om EU-projektet EDUGATE, som handlar om flerspråkig undervisning i förskolan och är ett samverkansprojekt mellan Lettland, Tjeckien, Slovenien, Italien och Sverige med finansiellt stöd från Erasmus+ Programmet inom Europeiska Unionen. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat och anmälan obligatorisk och bindande. Se evenemangslänk nedan!

Vektor - träning av taluppfattning för sexåringar

Tid: 2019-03-12 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium arrangerat av EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness. Öppet för forskare och lärarutbildare med intresse för yngre barns matematiklärande.

Föreläsare: Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM)

De stora förskolepedagogikerna - skilda sätt att organisera för barns lärande och utveckling

Tid: 2019-03-13 kl 15:00,

Evenemangstyp: Föreläsning

Föreläsningen vänder sig främst till aktörer inom förskollärarutbildningen såsom lokala lärarutbildare (LLU), VFU-kurslärare, VFU-koordinatorer samt kursledare och kurslärare i högskoleförlagda kurser men även till andra intresserade.

Föreläsare: Niklas Pramling, professor, inst för pedagogik, kommunikation och lärande

Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter

Tid: 2019-04-02 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Utifrån ett deltagarperspektiv undersöks barns (3-7 år) tillträde till och organisering av en imaginär aktivitet i lekhallen och en gungaktivitet på förskolegården. När barnens sätt att samspela blir annorlunda eller temat hastigt förändras bildas olika skeden; etablerande, vidmakthållande, ombildande och avslutande.

Föreläsare: Ulla Jivegård, fil. lic. i barn- och ungdomsvetenskap

Dangerous youngsters or youngsters in danger? Ensamkommande ungdomar i samhällets vård

Tid: 2019-04-05 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Live Stretmo presenterar sin följeforskningstudie som pågick under 2014 till och med 2016 där hon följt Nacka kommuns arbete med ensamkommande barn. Fokus är dagliglivet vid två HVB-hem och ungdomarna samt personalen som bodde/arbetade där. Vilka relationer som möjliggordes/omöjliggordes, tystnader kring mångfaldsfrågor samt förhandlingar i vardagen analyseras och problematiseras.

Föreläsare: Live Stretmo, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Rektorer och förskolechefer utvecklar reflekterande ledarskap genom ledar-ALP

Tid: 2019-04-16 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Ingrid, Fatima och `Ledar-alpare´ delger sina erfarenheter och upplevelser av Ledar-ALP

Föreläsare: Ingrid Nordblom, utvecklingsledare, Partille kommun
Fatima Haga Bjäreland, ALP samordnare
Avdelningschef, rektorer och förskolechefer som deltagit i Ledar-ALP

Hållbarhet i förskolan: En översikt av forskningsresultat

Tid: 2019-05-07 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Eftersom det är svårt att ändra det man lär sig som ung är det betydelsefullt att påbörja utbildning för hållbarhet redan i förskolan.

Föreläsare: Farhana Borg, Högskolan Dalarna

En spännande dag med fokus på ungdomars matvanor!

Tid: 2019-05-09 kl 08:30,
Plats: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI), - Margaretha Huitfeldtssalen, C-huset, Pedagogen, Läroverksgatan 5 i Göteborg

Evenemangstyp: Seminarium

Välkommen att delta på ett seminarium om Riksmaten Ungdom! Det kommer att handla om nya resultat om matmönster, näringsintag och -status, socioekonomi, skolmat och fysisk aktivitet.

Leda arbetet mot kränkningar - utifrån ett juridiskt och pedagogiskt perspektiv

Tid: 2019-05-14 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Marie och Anna kommer att presentera idéer och ett gemensamt forskningsprojekt om skolledares uppdrag att leda arbetet mot kränkningar i skolan utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv

Föreläsare: Marie Wrethander, utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet
Anna Gustafsson, universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Matematikundervisning i förskoleklass med problemlösning som utgångspunkt

Tid: 2019-05-15 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Seminarium arrangerat av EMLA - Early Mathematics Learning and Awareness. Öppet för forskare och lärarutbildare med intresse för yngre barns matematiklärande.

Föreläsare: Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik Linnéuniversitetet.

Kön och välbefinnande i grundskolan

Tid: 2019-06-17 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Denna presentation fokuserar frågor som relaterar till ungdomars välbefinnande och kön i grundskolan. Presentationen baseras på resultat från en intervjustudie med elevhälsopersonal på tre olika grundskolor.

Föreläsare: Ylva Odenbring, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2017-02-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?