Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kalendarium

En timme på Pedagogen: Varför behövs religionskunskap?

Tid: 2018-10-17 kl 12:15,

Evenemangstyp: Föreläsning

Om existentiell frigörelse, kritiska perspektiv på religionsundervisning och vår sekulära samtid.

Föreläsare: Olof Franck, docent i religionsfilosofi, institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Det svåra samtalet

Tid: 2018-10-18 kl 09:00,
Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Evenemangstyp: Föreläsning

Varmt välkommen till en föreläsning med Annica Johansson, leg psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad handledare. Annica Johansson arbetar på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och handleder inom olika verksamhetsområden.

Föreläsare: Annica Johansson, leg psykolog, leg psykoterapeut, auktoriserad handledare, institutionen för socialt arbete

Liberal education in a plural context: Whose right? Which freedom?

Tid: 2018-10-18 kl 13:00,
Plats: Campus Rosenlund (pedagogen), hus B, Läroverksgatan 15 - BE 016

Evenemangstyp: Föreläsning

Välkommen till föreläsning med Dr. Leni Franken, Antwerpens universitet. Anordnas av forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning och intresseområdet för SO-didaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Föreläsare: Leni Franken, Antwerpens universitet

Slutseminarium

Tid: 2018-10-18 kl 14:00,
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - AK2 135

Evenemangstyp: Seminarium

Slutseminarium för Katarina Samuelsson, doktorand vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Föreläsare: Seminarieledare: professor Dennis Beach, Göteborgs universitet Diskutant: Maria Olson, professor i Pedagogiskt Arbete vid Högskolan Dalarna Huvudhandledare: professor Sverker Lindblad, Göteborgs Universitet Biträdande handledare: docent Britt-Marie Apelgren, Göteborgs Universitet

Disputation Martina Wyszynska Johansson

Tid: 2018-10-19 kl 10:00,
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - Sal: AK2 136, Hus A

Evenemangstyp: Disputation

Martina Wyszynska Johansson vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik försvarar sin avhandling med titeln Student experience of vocational becoming in upper secondary vocational education and training. Navigating by feedback. Fakultetsopponent: Professor Per Andersson, Linköpings universitet.

Licentiatseminarium Anna Backman

Tid: 2018-10-19 kl 10:00,
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet - BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Licentiatseminarium

Anna Backman, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin licentiatuppsats Med ljus på boksamtal om skugga. Fakultetsopponent: Biträdande professor Anna Vikström, Luleå tekniska universitet

Mötesplats CUL

Tid: 2018-10-23 kl 09:00,
Plats: Arken Hotel & Art Garden

Evenemangstyp: Konferens

Välkomna till Mötesplats CUL den 23-24 oktober 2018 Den 23-24 oktober arrangeras för tionde året i rad en konferens i anslutning till CUL forskarskola I år träffas vi på Arken Hotel & Art Garden.

Föreläsare: Professor Monica Rosén Filosofie doktor Petra Boström

Lekbaserad didaktik - att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare

Tid: 2018-10-23 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande.

Föreläsare: Göteborgs universitet: Niklas Pramling, Camilla Björklund, Anne Kultti, Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt, Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson och Ingrid Pramling Samuelsson Högskolan i Kristianstad: Susanne Thulin och Agneta Jonsson Linnéuniversitetet: Hanna Palmér och Maria Magnusson Deltagande förskolechefer och processledare/förskollärare

Match analysis in football

Tid: 2018-10-23 kl 15:15,

Evenemangstyp: Seminarium

Magni Mohr: Match analysis in football

En timme på Pedagogen: Pedagogisk segregation ökar i skolorna

Tid: 2018-10-24 kl 12:15,

Evenemangstyp: Föreläsning

I skolor där andelen elever med behov av särskilt stöd är högst har lärarna lägre kompetens. Skillnaderrna mellan kvalitet på undervisningen, elevers prestationer och lärarnas kompetens har också blivit större mellan grundskolorna i Sverige.

Föreläsare: Åse Hansson, fil dr och forskare, institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Kunskapsspridning och dialog

Tid: 2018-10-25 kl 09:00,

Evenemangstyp: Konferens

Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa) inbjuder till kunskapsspridning och dialog.

Licentiatseminarium Ulla Jivegård

Tid: 2018-10-30 kl 13:00,
Plats: Pedagogen, Göteborgs universitet - BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15

Evenemangstyp: Licentiatseminarium

Ulla Jivegård vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin licentiatuppsats med titeln Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Opponent: Filosofie doktor Eva Johansson, Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst

Forskning pågår!

Tid: 2018-10-31 kl 08:00,

Evenemangstyp: Seminarium, Workshop, Konferens

Välkommen till en fortbildningskonferens för dig som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.

Mittseminarium Malin Brännström

Tid: 2018-10-31 kl 13:00,
Plats: Pedagogen, Västra hamngatan 25 - A2 136

Evenemangstyp: Doktorandseminarium

''Misstänker vi att hon är analfabet?'' Hur nyanlända elever med kort skolbakgrund görs begripliga i den svenska grundskolan. Mittseminarium för Malin Brännström, doktorand i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Seminariet hålls inom ramen för forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning (KRUF).

Kollaborativa berättaraktiviteter med digitala verktyg i förskoleklassen

Tid: 2018-11-06 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande.

Föreläsare: Ewa Skantz Åberg, FD, universitetsadjunkt, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Quality in Danish Preschools - measured with ECERS-3

Tid: 2018-11-12 kl 10:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Välkomna till den andra av höstens två öppna föreläsningar inom seminariegruppen Policy, Kvalitet och Barns lärande/IPKL. Lektor Ph.d. Torben Næsby, University College Nordjylland, Danmark, föreläser på temat: Quality in Danish Preschools - measured with ECERS-3.

Föreläsare: Torben Næsby, PhD och lektor, University College Nordjylland, Danmark

Hälsopromotionsforum 2018

Tid: 2018-11-14 kl 14:00,

Evenemangstyp: Konferens

Den 14 november anordnar institutionen för kost- och idrottsvetenskap ett första hälsopromotionsforum.

Föreläsare: Tid: Den 14 november klockan 14 till ca 17.30

Språkutvecklande arbetssätt på fritidshem

Tid: 2018-11-16 kl 08:30,

Evenemangstyp: Seminarium

Fritidshemmet Gladan berättar om sitt språkutvecklande arbetssätt där man låter samtalet ta plats för att öka kommunikationsförmågan och tilltron till sin egen språkliga förmåga. På fritidshemmet genomförs samtalsövningar i grupp och ger eleverna strategier för vad det innebär att samtala/diskutera och vad som förväntas av eleven i samtal/diskussion. Ex. ställa en fråga, koppla svaret/samtalet till dig själv eller det du sett, hört eller läst, delge en åsikt/uppfattning, lyssna aktivt. Man arbetar också med läs- och skrivstrategier utifrån t.ex. En läsande klass och ämnesspecifika begrepp i alla ämnen och temaområden. Vi upprättar en lathund för alla årskurser som stöd för att utveckla skrivandet av berättande texter.

Föreläsare: Fritidshemmet Gladan och Herrgårdsskolan (Lundby, Göteborg)

Injury prevention management

Tid: 2018-11-16 kl 12:45,
Plats: Biomechanics lab, Skånegatan 14B, Göteborg

Evenemangstyp: Möte

- detection of muscular problems as an additional information. Centrum för hälsa och prestationsutveckling bjuder in till ett symposium.

Det händer i HKK-rummet- teori, didaktik och praktik 2.0

Tid: 2018-11-20 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

TEMA: meddelas senare

Övergångar mellan skolformer - med förskoleklassen i fokus

Tid: 2018-12-04 kl 14:30,

Evenemangstyp: Seminarium

I det nya avsnittet i Lgr 11 förtydligas förskoleklassens uppdrag. Men vad händer med förskoleklassen och vilka konsekvenser får den nya läroplanen i praktiken? I projektet ¿Förskoleklassen i en brytningstid¿ studeras förskoleklassens undervisning och pedagogiska position i utbildningssystemet. Fokus ligger på det förtydligade undervisningsuppdraget samt den obligatoriska förskoleklassen, vad detta kan komma att innebära för likvärdigheten, kontinuiteten och progressionen i undervisningen och hur det kan relateras barns övergångar mellan förskola, fritidshem och skola.

Föreläsare: Helena Ackesjö, docent, Linnéuniversitetet

Fem studier inom kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande

Tid: 2018-12-04 kl 15:00,

Evenemangstyp: Seminarium

Öppet seminarium inom ramen för kollegiet för didaktik och barns lärande. Fem licentiander från forskarskolan FoRFa (Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande) som berättar om sina studier.

Fritidshemmets roll i utbildningssystem och samhälle: En frivillig men pliktfylld institution?

Tid: 2018-12-14 kl 08:30,

Evenemangstyp: Seminarium

Fritidshemmets uppdrag handlar idag om att bedriva läroplansstyrd utbildning. Samtidigt finns ingen lagstadgad skyldighet för barn att delta och det vilar inga kunskapskrav på det enskilda barnet. Detta innebär att fritidshemmet i sin organisering ständigt behöver hantera statliga fostrans- och utbildningsambitioner på samma gång som valfrihetens och medbestämmandets ideal är påtagligt och ofrånkomligt. Med avstamp i detta belyser och problematiserar föreläsningen hur fritidshemmets verksamhet iscensätts och legitimeras i utbildningspolitik och professionell praktik i vår samtid.

Föreläsare: Linnéa Holmberg, Fil.Dr, Stockholms universitet

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2017-02-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?