Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningsvetenskapliga fakulteten i media

Mediebevakningsföretaget Retriever utför en kontinuerligt uppdaterad sammanställning av hur Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet skildras i medier.

Viktigt att minska barngrupper i förskola

[2017-12-11] I början av 2016 kom professorn Pia Williams med forskning som visar att antalet barn i barngrupperna i förskolan behöver minskas.

[Sveriges Radio Halland]

Lektor: Ta kommandot kring praktiknära skolforskning

[2017-12-11] DEBATT. Hur står det egentligen till med intresset för praktiknära forskning?

[Altinget]

Nej, #metoo är ingen vanlig gräsrotsrörelse

[2017-12-08] Är #metoo verkligen en rörelse i klassisk bemärkelse, eller rör det sig i själva verket om en riktad mediekampanj möjliggjord av sociala medier? Mycket talar för det senare, skriver Johan Söderman och Alexandra Kreus.

[Göteborgs-Posten]

Läroböcker speglar inte verkligheten

[2017-12-07] Hur skildras personer med funktionsnedsättning i läroböcker? Mestadels syns de inte alls, visar ny forskning. Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Göteborgs universitet.

[Funktionshinderpolitik]

Stora brister i likvärdigheten

[2017-12-06] ForskningStora barngrupper och ökad boendesegregation gör det svårare för fritidshem att ge en likvärdig utbildning. Den slutsatsen dras i en ny avhandling där fritidshem har följts under lång tid.

[Fritidspedagogik]

Skolreform som väckte känslor

[2017-12-06] Förstelärarreformen från 2013 visar att reformen lett till en mer hierarkisk lärarkår, och att förstelärare främst ses som skolledningens förlängda arm.

[Statskoll]

Svenska fjärdeklassare vassare på läsning

[2017-12-05] Svenska fjärdeklassare har förbättrat sin läsförmåga påtagligt. I den globala undersökningen Pirls 2016 får Sverige det bästa resultatet sedan 2001. Därmed är Sverige tillbaka i läsningens högsta liga, enligt Skolverket.

[Norrländska Socialdemokraten]

Högskolors tystnadskultur ger få anmälningar

[2017-12-03] Många kvinnliga akademiker vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp inom universitetsvärlden. Men en rädsla för att den egna karriären ska drabbas och en utbredd tystnadskultur gör att få anmäler sexuella trakasserier.

[Hallands Nyheter]

Lucka 1: Pedagogen som misstror kunskap

[2017-12-01] Bakom den första luckan finns en artikel som publicerades ganska nyligen, men som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet.

[Svenska Dagbladet]

Förskolan nyckeln till flerspråkighet

[2017-11-17] FlerspråkaFörskolan är en central arena för barns språkutveckling, men också en viktig mötesplats för social inkludering. Ökad kunskap om undervisning i andraspråkslärande och samverkan med föräldrar är en väg att nå dit. Bokmalar.

[Pedagogiska Magasinet]

Sakligt och insiktsfullt om rasismens uttryck

[2017-11-17] Vad är rasism? Hur ska förskolan och skolan arbeta med att förankra demokratiska värden? Det är frågor som boken Att motverka rasism belyser, sakligt, normkritiskt och med övertygelse.

[Pedagogiska Magasinet]

Skolmatematik vår kulturs bönesnurra

[2017-11-17] InpassetMatematiska kunskaper tillmäts orimliga värden i skoldebatten. Genom att tvinga alla barn att traggla matte slipper vi vuxna befatta oss med den, skriver forskaren Sverker Lundin.

[Pedagogiska Magasinet]

Fråga supernannyn om barn och skärmtid

[2017-11-15] Många föräldrar är oroliga över sina barns stora intresse av spel och andra aktiviteter på olika plattor och skärmar. Var ska man sätta gränsen som förälder?

[Sveriges Radio Göteborg]

Likvärdigheten brister på många plan

[2017-11-14] Olikvärdig betygsättning och pedagogisk segregationen. Det är några av skolans stora utmaningar som lyftes vid ett seminarium om likvärdighet.

[Skolvärlden]

"Det har skett en pedagogisk segregation"

[2017-11-14] LikvärdighetSocial, ekonomisk och pedagogisk segregation var i fokus när forskare diskuterade likvärdighet på en konferens i Stockholm anordnad av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO.

[Lärarnas Tidning]

Demokratifrågor paradgren

[2017-11-14] Svenska elever toppresterar i ett internationellt kunskapstest i samhällsfrågor - och har dessutom förbättrat sitt resultat markant sedan den förra mätningen.

[Hemmets Vän]

Utfordrende å finne balansen mellom barnets og fellesskapets behov – Vetuva

[2017-11-13] Hvert barn er unikt og skal behandles som det. Men balansen mellom å sosialisere et barn inn i et fellesskap og la det få lov til å være en unik person er hårfin.

[Vetuva]

Forskare: Viktigt att åtgärdsgarantin blir verklighet

[2017-11-10] Det är oerhört viktigt att sätta in stöd redan på lågstadiet. Det säger professorn i pedagogik, Ulrika Wolff, som är kritisk till att regeringens läsa-skriva-räkna-garantin riskerar att inte blir verklighet.

[Skolvärlden]

Lärarpraktiken ska utvecklas

[2017-11-09] Den verksamhetsförlagda delen (VFU) är av stor betydelse för lärarutbildningens kvalitet.

[Göteborgs-Posten]

Den livslånga kampen om kläderna

[2017-11-09] Varför har flickor rosa och pojkar blått? Frågan började poppa upp i mitt huvud i 13-14-årsåldern och fungerade då som en ögonöppnare inför kvinnoförtrycket. Kläder och skönhetsideal kändes som centrala frågor.

[Proletären]

Skolans problem är också pedagogiskt

[2017-11-08] 1 Politiken har verkligen inte backat för att ge sig in och fippla med skolan och dess arbetsformer. Att politiken ska lämna skolan i fred, ge den lugn och ro och låta professionen styra - det har blivit en allt vanligare uppfattning.

[Helagotland]

Demokratifrågor svensk skolas paradgren

[2017-11-08] Svenska elever toppresterar i ett internationellt kunskapstest i samhällsfrågor ...

[Dagens Nyheter - Login]

Professorer: Åtgärdsgaranti krävs för tidigt elevstöd

[2017-11-07] Det är viktigt att extra stöd till elever sätts in tidigt i skolan i de fall där det behövs, skriver två professorer i pedagogik i en debattartikel i SvD.

[Omni]

"Garanti kan ge en viktig tidigare hjälp till barn"

[2017-11-07] Ett av skolan största problem är att extra stöd till elever sätts in för sent.

[Svenska Dagbladet]

Demokratifrågor svensk skolas paradgren

[2017-11-07] Svenska elever toppresterar i ett internationellt kunskapstest i samhällsfrågor - och har dessutom förbättrat sitt resultat markant sedan den förra mätningen.

[Helagotland]

De är redan heta på arbetsmarknaden

[2017-11-06] Det är inte statusen eller pengarna som lockat dem till skolvärlden, snarare ett kall. Och en framtida lärarbrist verkar inte oroa lärarstudenterna som GP träffat. - Ska man tänka själviskt är det ju bara bra för oss.

[Göteborgs-Posten]

Stort tapp på lärarstudenter till GU

[2017-11-06] På bara ett år har ansökningarna till grundlärarprogrammet i Göteborg minskat med nästan 20 procent. Samma gäller för förskollärarprogrammet.

[Göteborgs-Posten]

Pedagogen som misstror kunskap

[2017-11-06] Roger Säljö är Sveriges mest inflytelserika pedagog. Hans fientliga inställning till kunskapsinhämtning har ett stort och olyckligt inflytande över lärarutbildningen.

[Axess]

Så snabbt rasar formen när du slutar träna: "Brant kurva"

[2017-11-05] Dina muskler bryts ner tre gånger snabbare än de byggs upp och redan efter en vecka utan träning börjar du tappa blodvolym. Här är tre experters genomgång om vad som händer i kroppen när vi slutar träna - och tipsen för att komma igång igen.

[Västerviks-Tidningen]

Supernannyns bästa råd: "Sluta skylla på barnen"

[2017-11-05] Kaos på morgonen, stökigt hemma eller bråk om skärmtid. Enligt TV3:s "supernanny...

[GT]

Tilltro till diagnoser som lösning på oro

[2017-10-27] Tyck till Neuropsykiatriska diagnoser får ofta förklara elevers utåtagerande beteende, visar ny forskning.

[Fritidspedagogik]

Stressig vardag för barnen

[2017-10-26] I blickpunktenTjat och jäkt i samband med dagliga rutiner stressar elever i förskoleklassen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Tyck till Foto: Pixabay - Man hinner inte ens välja kläder.

[Fritidspedagogik]

Flumpedagogik och marknadsstyrd skola - två sidor av samma mynt

[2017-10-26] Kritiken mot den så kallade flumpedagogiken används i skoldebatten för att avleda kritik mot den marknadsstyrda skolan. Jonas Linderoth menar att det snarare handlar om två sidor av samma mynt (red.).

[Skola och Samhälle]

Forskare: Därför måste lärarflykten stoppas

[2017-10-24] Lärarna flyr Karlshamn. Nu ska orsakerna till massavhoppen kartläggas. Livsviktigt, anser skolforskaren Ulf Blossing: - Framgångsrika skolor utmärks av att det är liten omsättning på lärare.

[Skolvärlden]

Studenternas tips för att stoppa förskollärarbristen

[2017-10-23] Sprid kunskapen om vad det innebär att vara förskollärare. Lär oss de akademiska verktygen från början av utbildningen. Och se för sjutton till att vi i klassen presenteras så vi lär känna varandra direkt.

[ETC Göteborg]

"Problem när lärare ständigt byter jobb"

[2017-10-19] Intervjun Skolforskaren Ulf Blossing har undersökt vad som gör en skola framgångsrik. Och vad som inte gör det. O rden "doktorand" och "disputera" fanns inte i docent Ulf Blossings vokabulär när han växte upp.

[Lärarnas Tidning]

Forskning: Stora barngrupper försvårar likvärdig utbildning på fritidshem

[2017-10-13] Stora barngrupper och ökad boendesegration gör det svårare för fritidshem att ge en likvärdig utbildning. Den slutsatsen dras i en ny avhandling där fritidshem har följts under lång tid. Catarina Andishmand, forskare Göteborgs universitet.

[Lärarnas Tidning]

Supernannyn: Barn behöver ta det lugnt

[2017-10-12] - Barn behöver ha tråkigt ibland. Man behöver inte fylla all tid med massor av aktiviteter. Det säger Supernannyn Anna-Karin Wyndhamn. Anna-Karin Wyndhamn är till vardags doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.

[Sveriges Radio Göteborg]

Han ska göra hockeyspelare bättre med hjälp av forskning

[2017-10-11] Erik Lignell är säker, forskning ska göra ishockeyspelare bättre. Han är Sveriges och Nordens första doktorand i matchanalys i ishockey, nu ska Erik Lignell göra ishockeyspelare bättre med hjälp av forskning.

[Ny teknik]

Käk utan kräk

[2017-10-04] Oavsett om du har som rutin att styra upp storkok av matlådor på söndagar, eller om du är van vid att inta din lunch universitetsmatsalen, kan det kännas klurigt att veta hur du ska göra med lunchen när du börjar på universitetet.

[Spionen]

Så kan skolorna bli framgångsrika

[2017-10-03] Litteratur Stabilitet i ledarskapet, tydliga mål och höga förväntningar på eleverna. Peter Fowelin hittar nycklar till en lyckad skolutveckling i några nyutkomna böcker.

[Chef & Ledarskap]

Nytt projekt med fokus på skadeförebyggande

[2017-09-27] Skador är ett stort problem inom svensk ungdomsidrott. Nu drar forskare vid Göteborgs Universitet igång ett tvärvetenskapligt projekt med målet att ta fram evidensbaserade skadeförebyggande strategier.

[Idrottsforskning]

När föräldrarna tar makten

[2017-09-22] Föräldrar Flera studier tyder på att föräldrarna allt mer påverkar skolan och lärarnas undervisning. Forskare varnar nu för att det leder till minskad likvärdighet och ökad press på lärarna.

[Pedagogiska Magasinet]

Sveriges supernanny är - en disputerad lärare

[2017-09-15] Barnuppfostran Hallå där! Anna-Karin Wyndhamn, gymnasielärare i grunden och nu doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, som är programledare för TV 3:s nya program Supernanny Sverige. Anna Karin Wyndhamn.

[Lärarnas Tidning]

5 myter kring viktnedgång och vad som faktiskt fungerar

[2017-09-15] Morgonträning och totalt kolhydratsstopp eller en fettrik kost och promenader. Men alla som någon gång kämpat mot kilon vet att det sällan finns en enkel succémetod. Här är fem myter om viktnedgång!

[Allas]

Kraftig kritik mot ny adhd-studie

[2017-09-14] Det finns en övertro på neuropsykiatriska diagnoser som förklaringsmodell till elevers utåtagerande beteende. Den slutsatsen presenterar ett antal forskare vid Göteborgs universitet i en ny studie. Men studien får svidande kritik från flera håll.

[ETC]

Likvärdig skola kräver konkreta insatser

[2017-09-13] I den andra delen av Uppdrag Gransknings reportage om ungdomskriminalitet i Göteborg, riktas särskilt fokus mot skolan.

[ETC Göteborg]

Forskning: Diagnoser riskerar lägga skolans problem på eleven

[2017-09-11] Elevers diagnoser tenderar att förklara oro och stök i skolan - snarare än skolmiljö, det sociala klimatet eller hemförhållanden. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet.

[Skolvärlden]

Spelforskaren: "Uppenbart att det finns rasism i spelkulturen"

[2017-09-11] Debatten om hat i spelvärlden har blossat upp på nytt. Kulturnyheterna har pratat med spelforskaren Jonas Linderoth, som ser kopplingar mellan "alt-right"-rörelsen och internets gamingkultur.

[SVT Nyheter]

Stora skillnader mellan skolors vilja att utreda diagnoser

[2017-09-10] Diagnoser får ofta förklara elevers utåtagerande beteende. Men forskare är nu oroliga för att överdiagnosering resulterar i att skolan missar när skolmiljön och dess klimat kan ligga bakom beteendet.

[SVT Nyheter Väst]

Diagnoser kan lägga skolans problem på eleven

[2017-09-08] Elevers diagnoser tenderar att förklara oro och stök i skolan - snarare än skolmiljö, det sociala klimatet, eller hemförhållanden. Det visar en forskningsstudie från Göteborgs universitet.

[Skolvärlden]

Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet: Ställer högre krav på lärarna

[2017-09-07] GYMNASIET Regeringen vill utöka antalet timmar på gymnasiets yrkesprogram med matte, engelska och svenska. Med högskolebehörighet hoppas man locka tillbaka fler elever till yrkesprogrammen.

[Dagens Arena]

Skolornas attityd avgör om elever får diagnoser

[2017-09-07] Det finns en stor tilltro till diagnoser som adhd och Aspergers som förklaring t...

[Dagens Nyheter - Login]

Jan-Eric Gustafsson ble æresdoktor ved Universitetet i Oslo

[2017-09-06] Jan-Eric Gustafsson mottok den høytidelige tittelen æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for 2017. Gustafsson var første leder og bygget opp forskningssenteret Centre for Educational Messurement (CEMO) fra bunnen av.

[Forskning.no]

Repliker. "Varför basunera ut osäkra slutsatser?"

[2017-09-06] SLUTREPLIK DN Debatt 31/8. Den mest rigorösa forskningen, i Pisa och i nationell...

[Dagens Nyheter - Login]

Diagnoser ofta lösning på oro i skolan

[2017-09-06] ADHD, ASD och Aspergers syndrom blir ofta förklaringen när elever hamnar i bråk, mobbning och trakasserier, visar forskning vid Göteborgs universitet.

[Statskoll]

Supernannyn Anna hjälper barnfamiljer med vardagen

[2017-09-05] Om jag säger skärp er, då är det till föräldrar- inte till barnen," säger Anna-Karin Wyndhamn i Olofstorp. - Många hjälper barnen med enkla praktiska göromål som dom egentligen klarar själv. Knäpper jackan och hämtar vatten.

[Sveriges Radio Göteborg]

"Det här borde huvudmannen göra själv"

[2017-09-05] Meritering Vem som är en bra lärare borde inte definieras av ett externt företag.

[Lärarnas Tidning]

Repliker. "Likvärdigheten förbättras inte av Heller Sahlgren...

[2017-09-04] REPLIK DN Debatt 31/8. Gabriel Heller Sahlgren hävdar att likvärdigheten i den s...

[Dagens Nyheter - Login]

"Ordning i klassrummet är föräldrars ansvar"

[2017-09-01] Föräldrarna är medansvariga för stöket i klassrummet. Det menar läraren Anna-Karin Wyndhamn, pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet - som just nu har en annorlunda arbetsuppgift.

[Skolvärlden]

Kontaktinformation

Torsten Arpi, kommunikatör

E-post:
torsten.arpi@gu.se

Telefon:
031-7862161, 0768-581187
Fax:
031-7862242

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg [karta]

tidningar
Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2014-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?