Till startsida
Webbkarta

Sidan kunde inte hittas

Den sida du försökte nå kunde inte hittas. Det kan bero på att du klickat på en länk som inte fungerar, att du skrivit in en adress fel eller att sidan du försökt nå är flyttad.

Ett annat skäl kan vara att du angett en inaktuell webbadress för Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Sedan 31 oktober 2014 är webbadressen www.uf.gu.se

Interna sidor för personal vid UF har flyttats till Medarbetarportalen medarbetarportalen.gu.se/internt-uf

Page missing

New address to Faculty of Education since october 31 2014: www.uf.gu.se/english

SNABBVAL

Kontaktinformation

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000 (vx), 786 2242 (fax)
Epost: kansli.ufn@ped.gu.se

Till sidans topp