Till startsida
Webbkarta

1. Vad innebär de nya läroplanerna, kursplanerna och kunskapskraven för grundskolan och grundsärskolan?

10.30-11.30 Föreläsning

Området inleds med en betraktelse över läroplans och kursplaneförändringar under rubriken: Nationens önskningar lärares möjligheter (Lars Åke Kernell).

11.45-12.30 Workshops/seminarier

9 olika workshops som är inriktade mot olika skolämnesområden och åldrar i grundskolan och grundsärskolan:

  • Bild (Bengt Lindgren och Rebecca Nordström Graf)
  • Läs och skriv och matematik (Birgitta Kullberg och Ilse Rossi)
  • Matematik (Håkan Blennqvist, Mikael Holmquist)
  • NO (Frank Bach)
  • Sex och Samlevnad (Anita Wallin och Eva West)
  • SO (Magnus Hermansson)
  • Teknik (Maria Svensson)
  • Teknik för särskolan (Ann-Mari von Otter)
  • Engelska och moderna språk (Lena Börjesson)

I varje workshop/seminarium presenteras de nyheter som finns i de nya kursplanerna, bakomliggande tankar, kritisk granskning och vetenskaplig förankring samt idéer om hur man som lärare kan förhålla sig, bli metodiskt inspirerad och vilka möjligheter att fördjupa sig som vi kan erbjuda.

SNABBVAL

Kontaktpersoner

Elisabeth Hesslefors
E-post

Jan Nylund
E-post

Kontaktinformation

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon:
031-786 0000 (vx), 786 2242 (fax)
Epost: kansli.ufn@ped.gu.se

Till sidans topp