Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Undersöker gruppstorlekens betydelse för förskolebarns möjligheter att lära och utvecklas

Nyhet: 2012-11-14

Hallå där Pia Williams, docent vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet...

Tillsammans med kollegorna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan undersöker du i ett stort forskningsprojekt med pengar från Vetenskapsrådet just nu gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan.

Vi möts av rapporter i medier där inte minst oroliga föräldrar tycker att deras barns förskola har för stora grupper och tappar i kvalitet. Är oron befogad?
- Om föräldrar upplever att det är för stora barngrupper i förskolan är det av vikt att ta reda på vad det är som upplevs som en kvalitetssänkning. Det är en komplex fråga som förmodligen inte kan besvaras enkelt. Hög eller låg kvalitet i förskolan handlar om flera saker. Gruppstorlek kan vara en faktor, men det kan också handla om hur personalen organiserar verksamheten, hur närvarande de är i relation till barnen, vilka möjligheter barn har att lära och utvecklas inom olika målområden och i vilken grad föräldrar känner sig delaktiga i verksamheten.

Hur har barngruppernas storlek i förskolan förändrats på senare år?
- Statistik som sammanställts av Skolverket visar att gruppstorlekarna i svenska förskolor har ökat de senaste åren. Det är stor variation på barngruppernas storlek och en markant ökning av barn i förskolan. 2010 fanns totalt 27 100 barngrupper i förskolan varav 4 800 grupper hade 21 eller fler barn. Det motsvarar nästan en femtedel av barngrupperna i landets förskolor. Vi ser också att stora småbarnsgrupper ökar. Var tredje grupp i förskolan har barn i åldern 0-3 år. Likaså ökar antal barn i förskolan generellt. 2010 var 458 000 barn inskrivna vilket är en ökning med 11 900 barn, jämfört med 2009.

Hur ser sambandet ut mellan gruppstorlekar och barns möjligheter att lära och utvecklas?
- Många förskollärare beskriver svårigheter med att arbeta utifrån intentionerna i förskolans läroplan just på grund av stora barngrupper. Detta har aktualiserats ännu mer i samband med revideringen av förskolans läroplan 2010, där målen inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik fokuserats, liksom krav på att förskollärare ska dokumentera, följa upp och utvärdera verksamheten. Internationell forskning visar att gruppstorlek har betydelse för lärares arbete och barns möjligheter till lärande. Framför allt handlar det då om lärares förmåga att kommunicera och samspela med barn över tid. Det är avgörande faktorer för förskolans kvalitet.

Hur går ni tillväga?
- Vi skickar ut en digital enkät till förskolor runt om i Sverige. Enkäten besvaras av förskollärare och syftet är bland annat att kartlägga personalens utbildning, ta reda på antal vuxna och barn i grupperna, hur man arbetar med gruppindelningar, vilka hinder och möjligheter förskollärarna ser när det gäller deras eget arbetssätt och barns möjligheter till lärande, beroende på antal barn i grupperna. Vi gör också fallstudier på 12 förskolor runt om i Sverige, som enligt Skolverkets statistik har många respektive få barn i grupperna. Då har vi möjlighet att följa verksamheten och samtala med lärare och barn för att få en bild av hur de menar att storleken på barngruppen påverkar barns lärande och förskollärares arbetsvillkor. Vi kan också studera barns möjligheter till delaktighet och påverkan, kommunikation och interaktion mellan vuxna och barn och mellan barn.

Vilken ny kunskap hoppas ni kunna förmedla när forskningsprojektet är avslutat?
- Vi hoppas att studien bidrar med kunskap om gruppstorlekars betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas och förskollärares möjligheter att arbeta utifrån läroplanens intentioner. Vi hoppas också kunna problematisera kring att stora barngrupper är lika med låg kvalitet och små barngrupper är lika med hög kvalitet. Komplexiteten är förmodligen större än så där bland annat lärares utbildning, barngruppsammansättning, organisation och förskolornas arkitektur har betydelse för lärares arbete och barns möjligheter till lek, lärande, omsorg och utveckling.

AV:

Kontaktinformation

Torsten Arpi, kommunikatör

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg

Telefon:
031-7862161, 0768-581187

Fax:
031-7862242

Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2017-01-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?