Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningsvetenskapliga fakulteten i media

Mediebevakningsföretaget Retriever utför en kontinuerligt uppdaterad sammanställning av hur Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet skildras i medier.

Ingen systemkollaps i Sverige efter hösten 2015

[2017-05-23] Under migrationshösten 2015 beskrevs Sverige befinnas i ett katastrofläge och ordet systemkollaps användes frekvent i samhällsdebatten.

[Nationella sekretariatet för genusforskning]

Barn och unga rör på sig alldeles för lite

[2017-05-10] Minst 60 minuter om dagen. Så mycket ska unga röra sig. Men intresset minskar ju äldre barnen blir. Var femte 15-åring varken idrottar i en förening eller är aktiv på egen hand. Nu slår idrottsforskarna larm om de stillasittande barnen.

[Göteborgs-Posten]

Succé för pulsprojekt - forskare vill studera Ljungbyelever

[2017-05-05] Projektet med pulspassträning på skoltid har blivit en riktig succé. Nyligen fick lärarna själva testa på pulspassen och till hösten planerar kommunen utöka projektet till fler skolor.

[Smålänningen]

Systemkollaps - för vem?

[2017-05-04] Vad innebär det politiska talet om systemkollaps för vår tillit till samhällets funktioner? Vad händer med tilliten till politiker och lagstiftare när migrationspolitiken plötsligt läggs om?

[Nationella sekretariatet för genusforskning]

Mirakelmedicinen motion

[2017-05-04] Om motion vore ett piller skulle det sälja i massor. Den gör oss friskare, starkare, piggare och gladare.

[Piteå-Tidningen]

Friska arbetsplatser, en sjukt bra affär

[2017-05-03] Seminariet inleddes i hälsans tecken med ett livligt samtal om vinster med en hälsosam organisation.

[Västsvenska Handelskammaren]

Ny pedagogik kan minska segregationen

[2017-04-30] Göteborg är en segregerad kunskapsstad. Men det kan finnas sätt att vända trenden, visar en ny rapport om undervisning i underprivilegierade områden. Sverige har inte råd att låta skolor i utsatta områden gå åt skogen.

[Göteborgs-Posten]

Kärnfamiljens revansch

[2017-04-30] Äktenskapen är stabilare, skilsmässorna minskar och fler barn föds. En tänkbar förklaring är ökad jämställdhet mellan könen. Sarah och Johan Björnegård delar på sysslorna.

[Göteborgs-Posten]

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor

[2017-04-28] Samförstånd, stabilitet och tydlighet - det är några av faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Det visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

[Skolvärlden]

Likvärdig skola handlar om organisation - oavsett elevers bakgrund

[2017-04-25] Välkommen till ett frukostseminarium tisdagen den 9 maj om betydelsen av hur en skola arbetar för att eleverna ska nå goda resultat.

[Svenskt Näringsliv]

Växande barngrupper skapar ilska

[2017-04-25] Samtliga stadsdelar i Göteborg har problem med för stora barngrupper inom förskolan. Orsaken är brist på personal och lokaler. Störst är barngrupperna i Västra Hisingen.

[Göteborgs-Posten]

Synen på elever avgör skolans värde

[2017-04-23] Frågan vad som skiljer en bra skola från en utreds i en ny studie som kommer ut i dagarna. Tre forskare från Göteborgs universitet undersöker ett antal skolor.

[Sveriges Radio]

"Jag behövde bena ut vad som hänt"

[2017-04-21] Lina Brustad i Träslövsläge blev änka när hon var 32 år. Hennes make Joakim dog i cancer. Nu har hon skrivit om deras kärlek, sorgen och om att gå vidare.

[Hallands Nyheter]

Skolvalet med vänstern - bussning eller lottning

[2017-04-20] Skolkommissionen kommer med många goda tankar men förslagen undermineras av att kommissionen inte gör upp med det flumparadigm som under så många år sänkt svensk skola, skriver Hans Bergström.

[di.se]

Förslaget: Staten ska ta ett större ansvar för skolan

[2017-04-20] Skolkommissionen vill se ett ökat statligt inflytande över skolan, bland annat i form av en regional statlig myndighet och statliga pengar fördelade efter ett socioekonomiskt index.

[SVT Nyheter Västmanlands]

Maten som får toppidrottarna att prestera

[2017-04-20] Hur äter elitidrottare? Och vad kan motionärerna lära sig av proffsen? Hör om den vetenskapligt framtagna kosten bakom idrottsresultaten. Ända sedan antiken har idrottare testat olika mer eller mindre effektiva dieter.

[Sveriges Radio P1]

Skolkommissionen: Ge mer till skolor med utmaningar

[2017-04-19] Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Det skriver Jan-Eric Gustafsson, ordförande för Skolkommissionen, på DN Debatt. Kommissionen presenterar sitt slutbetänkande på torsdagen.

[Omni]

DN Debatt. Staten bör ge mer stöd till skolor med behov

[2017-04-19] Resursfördelningen i skolan är inte tillräckligt behovsstyrd. Ett av de förslag vi presenterar i dag är en statlig delfinansiering till undervisning och elevhälsa som fördelas med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.

[Dagens Nyheter]

Ska privatskolor för fattiga finansieras av biståndsmedel?

[2017-04-19] Ny forskning visar att en av de största globala aktörerna inom utbildningsbistånd, GPE, aktivt undviker politiskt känsliga frågor - som frågan om privatisering av utbildningssystemen.

[OmVärlden]

Pressträff om Skolkommissionens slutbetänkande

[2017-04-18] Torsdag 20 april lämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

[Regeringskansliet]

Airi Bigstenin pitkä koulutie

[2017-04-18] Airi Bigsten om sin resa från första klass i Finland till doktorsexamen i Sverige

[SisuRadio, SR]

Airi Bigsten opettaa tulevaisuuden esikouluopettajia

[2017-04-18] Airi Bigsten om att utbilda förskollärarstudenter

[SisuRadio, SR]

Ny utbildning för yrkeserfarna i fritidshemmet

[2017-04-18] Göteborgs universitet startar en ny utbildning som ska fånga upp alla de som arbetar som outbildade lärare i fritidshem. - Andelen behöriga i fritidshem är väldigt låg.

[Lärarnas Tidning]

Stora barngrupper för förskolan mer ojämlik

[2017-04-17] Stora barngrupper gör förskolan mer ojämlik Max 15 barn per grupp om de är mellan tre och fem år, och max 12 barn per grupp om de är yngre än så.

[Stockholms Fria Tidning]

Könsroller består när handeln flyttar till nätet

[2017-04-12] På nätet är det kvinnorna som sköter matinköpen, enligt en ny studie. Även om sättet vi handlar mat på så sakteliga börjar förändras, har inte mycket hänt ifråga om vem som handlar den.

[Ehandel.se]

Kvinnor får köpa maten - även om det sker online

[2017-04-12] E-handeln med mat, särskilt de färdiga middagskassarna, gör att vi äter nyttigare. Däremot ändras inte könsrollerna. Fortfarande har kvinnor huvudansvaret för matinköpen, visar en studie vid Göteborgs universitet.

[Dagens Nyheter]

Botaniska hjälper blomblinda

[2017-04-11] Besökarna ska lära sig att se naturen med andra ögon. Det hoppas Botaniska med utställningen Beyond plant blindness. Urbanisering och förtätning av städerna leder till minskad naturkontakt.

[GöteborgDirekt]

Repliker. Pedagogiska forskningen irrelevant för lärare

[2017-04-10] SLUTREPLIK. Det är av yttersta vikt att den forskning som vi studenter möter i lärarutbildningen upplevs som relevant för vår framtida yrkesutövning.

[Dagens Nyheter]

Repliker. Okunnigt om pedagogisk forskning

[2017-03-31] REPLIK. I en artikel på DN Debatt (27/3) skriver Isak Skogstad att lärarutbildningen är undermålig. En orsak verkar vara att pedagogisk forskning är av låg kvalitet.

[Dagens Nyheter]

Förskolans väg mot skola, men vilken?

[2017-03-28] 170328] "Hans slutsats är att den svenska skolan blivit en experimentverkstad för trosvissa pedagoger, klåfingriga byråkrater och besparingsivriga politiker.

[Alba]

Förskolans problem större än antalet barn i grupperna

[2017-03-28] Redan i dag behövs 470 förskoleavdelningar i Göteborg om Skolverkets rekommendationer kring gruppstorlek ska följas. Samtidigt finns det inte tillräckligt med utbildade förskollärare vare sig i befintliga eller nya avdelningar. Det är allvarligt!

[Göteborgs-Posten]

Lika för alla - eller mer till vissa?

[2017-03-25] Fokus Att det finns stora problem med likvärdigheten i svensk skola är de flesta överens om. Men alla definierar inte begreppet på samma sätt.

[Lärarnas Tidning]

Musik gynnsamt för elevers språkutveckling

[2017-03-24] En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att elevers språkutveckling kan förbättras genom att kombinera svenskundervisning med musik. Synen på svenskämnet i skolan har förändrats över tid.

[SVT Nyheter]

Levnadsvanor bör integreras i de nya riktlinjerna

[2017-03-23] Vi är kritiska till att Socialstyrelsens olika riktlinjer tillåts krocka med varandra, skriver sju debattörer. Hej! Tack för att du läser Dagens Medicin! För att läsa vidare på vår sajt, behöver du registrera dig som läsare.

[Dagens Medicin]

Brott mot unga sker ofta i skolan

[2017-03-22] Brottsplats skola Misshandel, hot och sexuellt ofredande hör till de vanligaste brotten som begås i skolan. Det visar siffror från Brå. Samtliga siffror avser elever i årskurs 9. Källa: Brå, "Skolundersökningen om brott 2015".

[Lärarnas Tidning]

Många lärare behövs i Västsverige

[2017-03-21] Siffror från Arbetsförmedlingen visar att många västsvenska kommuner söker personal till sina skolor, och många av platserna förblir otillsatta. En av kommunerna som har flest utannonserade tjänster är Lerum.

[SVT Nyheter]

Gabriella har forskat om ridlärarrollen

[2017-03-20] För åtta år sedan började Gabriella Thorell med sina forskarstudier. I slutet av februari kunde hon äntligen spika upp sin avhandling på universitetsväggen i Göteborg.

[Nya Wermlands-Tidningen]

Fotbollsförbund: In med mer glädje i barnidrotten

[2017-03-12] Om vi vill att barn ska vara aktiva är en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter att skapa miljöer som främjar glädje och minskar stress. Det skriver psykologer och företrädare för Skånes och Hallands fotbollsförbund på Aftonbladet Debatt.

[Omni]

Barn idrottar för att det är kul - låt dem fortsätta ha roligt

[2017-03-12] De allra flesta barn och ungdomar idrottar för att ha kul. Samtidigt svarar de flesta som slutar att det beror på skador, hög stressnivå och att det inte längre är roligt.

[Göteborgs-Posten]

Hård press knäcker barn som idrottar

[2017-03-12] Debattörerna: Om unga ska vara aktiva måste idrottsrörelsen skapa miljöer som främjar glädje Debattörerna vill skrota toppning och nivåindelning bland barn som sportar,

[Aftonbladet]

Proven ger en kluven bild av den svenska skolan

[2017-03-09] I slutet av 2016 släpptes PISA och TIMSS, som båda visade en viss uppgång för den svenska skolan. Men vad betyder siffrorna och vad säger undersökningarna om tillståndet i den svenska skolan?

[Forskning & Framsteg]

Johan Söderman: Polisen borde arbeta tillsammans med rapparna

[2017-03-09] Efter eskalerande våld och skjutningar i Texas bjöd borgmästaren in stadens rappare för att höra vad de trodde skulle minska våldet. Ett liknande arbetssätt borde provas i svenska utsatta områden för att hitta en positiv väg framåt.

[Dagens Nyheter]

Självkänsla - så grundläggs den

[2017-03-07] Det finns barnpsykologer som menar att det är viktigt att inte blanda ihop självkänsla (ungefär: medvetenhet om sitt eget värde) med självförtroende (tilltro till den egna förmågan att prestera inom vissa områden).

[Vi Föräldrar]

90 minuter pingis bränner semlan

[2017-02-28] Den lockar med sitt lilla pudrade lock och kjol av fluffig, vit grädde. Men det är inte direkt någon hälsokost som vi tuggar i oss på fettisdagen. För att göra av med en semlas energi krävs en hel del ansträngning.

[Dagens Nyheter]

Ändrad livsstil ökar dina chanser att bli riktigt gammal

[2017-02-24] Vad är det som gör att vissa lever länge och blir vad forskarna kallar för supergamlingar? Vi har pratat med professor Ingmar Skoog som förklarar varför svenska kvinnor inte längre blir äldst i världen.

[Dagens Nyheter]

Stora skillnader i andel behöriga lärare

[2017-02-22] På en del skolor och i vissa kommuner är de flesta lärare legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. I andra ytterst få, visar Skolvärldens granskning.

[Skolvärlden]

Den som inte tränar kan behandlas sämre i vården

[2017-02-22] Träningsfrälst vårdpersonal kränker patienter som de tycker missköter sin hälsa. Varningen kommer från två forskare som menar att träning blivit vår tids nya religion.

[Dagens Nyheter]

Gymmen har kommit upp från källaren

[2017-02-22] Hur kan vi se på det stora utbudet av psykoterapi, bantningsmetoder, träningsivrare, livsstilsguruer och underhållningspsykologi?

[Dagens Nyheter]

Experten om HV71:s satsning: Man måste ha tålamod

[2017-02-16] Så bygger HV71 sitt framgångsrecept Sportcheferna i HV71 har haft en tydlig strategi sedan de tog över: Att bygga laget kring spelare med stort HV-hjärta. Senast i raden är David Ullström.

[Jönköpings-Posten]

Kriterium nu erkänd vetenskaplig publiceringskanal för böcker

[2017-02-10] Kriterium, ett samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet, har skapat en plattform för peer-review granskning och urskiljning av högkvalitativa böcker och för att göra dem fritt tillgängliga via open access-publicering.

[Medarbetarportalen]

Faktorer som ger framgång

[2017-02-03] Samsyn kring uppdraget, tydliga mål och stabilitet. De är tre kännetecken på framgångsrika skolor, visar ny forskning vid Göteborgs universitet. Skolor som inte har samma framgång kännetecknas snarare av bristande samordning och föränderlighet.

[Skolledaren]

Universitet i Norden kraftsamlar mot extremism

[2017-01-28] Flera universitet i Norden ska inleda ett samarbete för att möta behovet av mer kunskap om extremism. - Det finns relativt lite forskning om radikaliseringsprocesser både i Sverige och internationellt.

[Sveriges Radio]

Poor reading skills in Nordic countries link to poor health

[2017-01-22] Many residents of the Nordic countries cannot read and comprehend texts relating to their health.

[ScienceNordic]

Jämlikhet kräver ny klassanalys

[2017-01-20] Ledare 170120 | Ett utdrag från tidningen Social-Demokraten 11 juni 1886: Den sociala revolution vi afse, skall ha till följd alla klass-och ståndsskillnaders utjämnande.

[Ny Tid Göteborgsområdet]

Skolministeriet: Pedagogikprofessorn som bad om ursäkt

[2017-01-20] Om 1990-talets pedagogiska idéer. Jonas Linderoth är professor i pedagogik och har varit delaktig i att sprida dem. Nu vill han ge upprättelse till lärare som berättar och instruerar. UR. Här finns inget ljud Här finns inget ljud.

[Sveriges Radio P1]

More Sprints in Top-Class Football Necessitates New and Individualised Training Routines

[2017-01-18] 11:06 Today’s top-class football is characterised by more short sprints than in the past.

[Informations Dienst Wissenschaft]

Mange i Norden leser så dårlig at det kan gå på helsa løs

[2017-01-18] Mange innbyggere i de nordiske landene greier ikke å lese og forstå tekster som har med egen helse å gjøre.

[Forskning.no]

"Det krävs ett annat sätt att tänka"

[2017-01-14] Västergötlands tränarsymposium fortsatte på lördagen. På morgonen höll Nathalie Barker-Ruchti en föreläsning om att tjejer slutar med sin fotboll tidigt. Den stora jakten på talanger var ett av problemen som togs upp.

[Skaraborgs Allehanda]

Fullsatt på världspremiär för nytt träningspass

[2017-01-14] När fitnessföretaget Les Mills på lördagen släppte sitt hundrade bodypump sägs det att över en miljon människor i 100 länder svettades till exakt samma koreografi. Bland dem fanns 100 personer på Nordic Wellness i Halmstad.

[Hallandsposten]

Intellectual genocide in the making?

[2017-01-10] Intellectual Genocide in the Making?: The Strong and Pervasive Evidence of Ethnic Inequalities in Ethiopia By Prof.

[Ethiomedia.com]

Kontaktinformation

Torsten Arpi, kommunikatör

E-post:
torsten.arpi@gu.se

Telefon:
031-7862161, 0768-581187
Fax:
031-7862242

Besöksadress:
Västra Hamngatan 25, Göteborg [karta]

tidningar
Sidansvarig: Torsten Arpi|Sidan uppdaterades: 2014-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?